Międzynarodowe konsorcjum uruchamia inicjatywę wspierającą europejskie firmy w budowie odpornych łańcuchów dostaw

Oslo, Norwegia, 9 marca 2024 – Konsorcjum ResC4EU z dumą ogłasza uruchomienie swojej inicjatywy współpracy i wsparcia „Odporny Łańcuch Dostaw dla Europy” (ResC4EU), finansowanej przez Unię Europejską kwotą 3 milionów euro.

Celem tej ambitnej trzyletniej inicjatywy jest wsparcie firm w UE, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), aby stały się bardziej odporne i zrównoważone oraz były w stanie szybko dostosować się do zakłóceń w łańcuchu dostaw, jakie miały miejsce podczas kryzysu COVID-19 lub innych trwających konfliktów czy katastrof (np. zamknięcie Kanału Sueskiego, wojna na Ukrainie, powodzie) poprzez przyjęcie zaawansowanych technologii.

ResC4EU zapewni otwartą przestrzeń do współpracy, opracuje i dostarczy modele oraz narzędzia, które mogą pomóc firmom w wykrywaniu i przewidywaniu zakłóceń w ich łańcuchu dostaw, oraz zaoferuje MŚP dostosowane programy wsparcia i szkolenia w ramach Akademii Przemysłu Net-Zero ResC4EU.

Kolejnym celem jest eksploracja możliwości współpracy i budowanie sojuszy między tradycyjnymi MŚP produkcyjnymi potrzebującymi wdrożenia zaawansowanych technologii a MŚP posiadającymi nowoczesne rozwiązania dla bardziej odpornych i zrównoważonych procesów.

Konsorcjum rozpocznie od oceny potrzeb, ryzyk, zakłóceń, wyzwań i możliwości dla MŚP.

ResC4EU wzmocni odporność europejskich łańcuchów dostaw w najważniejszych europejskich ekosystemach przemysłowych: mobilność, transport i motoryzacja; handel detaliczny; gospodarka lokalna i społeczna; tekstylia; turystyka; lotnictwo i obronność; energia odnawialna; przemysły energochłonne, elektronika; cyfrowa; budownictwo; agrożywność; zdrowie; oraz przemysły kreatywne i kulturowe.

W skład konsorcjum ResC4EU wchodzi sześć wiodących europejskich klastrów przemysłowych, jeden ekspert do spraw międzyklasterowych i zarządzania innowacjami (MŚP), jedno MŚP zorientowane na technologię oraz dwie organizacje badawcze, mające bezpośredni zasięg do 1000 MŚP w całej Europie i obejmujące wszystkie przewidziane 14 ekosystemów przemysłowych. Projektem będzie koordynować niemiecki wiodący klaster Composites United e.V.

Partnerzy konsorcjum ResC4EU to:

  • Composites United e.V. (CU, Niemcy) – Koordynator
  • Maritime Cluster Northern Germany e.V. (MCN, Niemcy)
  • Latvian Information Technology Cluster (Łotwa),  European Digital Innovation Hub
  • AIDIMME (Hiszpania), Technology Institute and Innovative Business Association
  • Polski Klaster Technologii Kompozytowych (PKTK, Polska), koordynowany przez GoFar Sp.z o.o.
  • dvanced Technology in Manufacturing Cluster (ATIM, Irlandia), wspierany przez Technological University of the Shannon: Midlands Midwest (TUS)
  • Scaberia AS (Norwegia)
  • Greentwin GmbH (Austria)
  • Institute of Shipping Economics and Logistics  (ISL, Niemcy)
  • Fraunhofer Society e.V. (Niemcy)

Aby uzyskać więcej informacji o ResC4EU i jego inicjatywach, prosimy odwiedzić naszą stronę internetową (www.resC4EU.com).

Oficjalna notka prasowa tutaj

Kontakt z mediami: ResC4EU Communication Manager

Frank Schmull, CEO, Scaberia AS

M: +47 970 79 830

E: contact@resc4eu.com

Disclaimer:

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s)

only and do not necessarily reflect those of the European Union or HaDEA. Neither the European

Union nor the granting authority can be held responsible for them.