Oferty

  Zobacz aktualne oferty

  Kontenery biurowe

  Ze względu na duże zainteresowanie proponujemy Państwu zapoznanie się z ofertą kontenerów biurowych wykonywanych na zlecenie.

  Poniżej mogą Państwo zapoznać się z przykładowymi rozwiązaniami kontenerów już wykonanych i dostarczonych klientom.

  Specyfikacja techniczna: 
  – Konstrukcja spawana z profili zamkniętych 
  – Podłoga ocieplona: styropian, płyta osb, wykładzina 
  – Ściany, dach: Płyta warstwowa, styropianowa 10 cm 

  Kontener zawiera :

  • Drzwi Stalowe 
  • Elewacja obita blachą na rąbek stojący 
  • Kolorystyka z palety ral 
  • Podstawowa instalacja elektryczna (2 punkty świetlne, 2 gniazdka) 
  • 2 Okna 110 x 120 antracyt 
  • Rolety antywłamaniowe 

  Zainteresowanych prosimy o kontakt na: kontakt@kompozyty.net

  Poszukiwany chętny do dystrybucji pianek polimetakrylimidowych – PMI

  Poszukujemy dystrybutorów chętnych wprowadzić do swojej i odbiorców zainteresowanych zakupem pianek polimetakrylimidowych – PMI.

  Informacje znajda Państwo poniżej:

  Zainteresowanych proszę o kontakt: kontakt@kompozyty.net

  Analiza wytrzymałościowa modelu 3D Fotela.

  Termin składania ofert

  2021-06-30

  Data opublikowania ogłoszenia

  2021-06-22

  Opis

  Przedmiotem zamówienia jest ostateczna analiza wytrzymałościowa modelu 3D fotela wraz ze zdefiniowaniem i modyfikacją obciążeń i punktów krytycznych projektowanego rozwiązania z uwzględnieniem różnych komponentów hybrydowych tzn. że realizacja przedmiotu zamówienia ma polegać na kompleksowej usłudze projektowo-doradczej prowadzącej do stworzenia analizy liniowej i nieliniowej kompozytów wielowarstwowych w połączeniu z klasycznymi materiałami metalowymi z wykorzystaniem różnych modeli materiałowych (uwzględniających izotropowe, ortotropowe oraz anizotropowe zachowanie materiału) wraz z możliwością zobrazowania dużych przemieszczeń z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych. Usługa powinna polegać na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu analizy strukturalnej zmodyfikowanych koncepcji foteli o strukturze multimateriałowej (połączenie elementów metalowych nośnych ze strukturami kompozytowymi) wraz z opracowaniem mechanizmu przemieszczania się elementów fotela względem siebie wraz z weryfikacją co najmniej czterech wybranych stanów obciążenia oraz zdefiniowaniem i analizą mechanizmu pozwalającego na wykonanie zaplanowanych przemieszczeń poszczególnych elementów konstrukcji w rozbiciu na modele globalne oraz lokalne (Submodeling). Szczegółowe informcje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 06/2021.

  Harmonogram

  • Etap 1Początek realizacji – 2021-07-01
  • Koniec realizacji 2021-07-26
  • Czy występuje płatność częściowa NIE
  • OpisSzczegółowe informacje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 06/2021.

  Warunki, jakie musi spełniać oferent

  Typ

  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

  Opis

  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: -posiadają uprawnienie oraz potencjał techniczny w zakresie działalności do wykonywania usług o takim samym zakresie jak w zapytaniu ofertowym- Załącznik nr 4. -Zapewnią do realizacji profesjonalny zespół projektowy, w którego skład wchodzi co najmniej jeden profesjonalny projektant, który posiada doświadczenie w analizie wytrzymałościowej kompozytów warstwowych w Metodzie Elementów Skończonych, posiada wykształcenie wyższe kierunkowe oraz posiada w swoim portfolio minimum 3 projekty elementów kompozytowych- Załącznik 4. Szczegółowe informcje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 06/2021

  Typ

  Wiedza i doświadczenie

  Opis

  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają: -Posiadają doświadczenie oraz zasoby osobowe, tj.: posiadają doświadczenie w zakresie analizy nieliniowej z kompozytów polimerowych i analizy kinematycznej systemów układów multimateriałowych, w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, dostarczyli należycie podobne usługi, jak wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym o łącznej wartości min 35.000,00 PLN netto. Charakter usług może być zbieżny pod kątem trafności grupy docelowej, branży, itd. Zamawiający nie wymaga, aby ww. wymaganie wykonano w ramach jednego zamówienia – Załącznik nr 4. -Zapewnią do realizacji profesjonalny zespół projektowy, w którego skład wchodzi co najmniej jeden profesjonalny projektant, który posiada doświadczenie w analizie wytrzymałościowej kompozytów warstwowych w Metodzie Elementów Skończonych, posiada wykształcenie wyższe kierunkowe oraz posiada w swoim portfolio minimum 3 projekty elementów kompozytowych- Załącznik 4. Szczegółowe informcje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 06/2021

  Typ

  Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis

  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zapewnią do realizacji profesjonalny zespół projektowy, w którego skład wchodzi co najmniej jeden profesjonalny projektant, który posiada doświadczenie w analizie wytrzymałościowej kompozytów warstwowych w Metodzie Elementów Skończonych, posiada wykształcenie wyższe kierunkowe oraz posiada w swoim portfolio minimum 3 projekty elementów kompozytowych- Załącznik 4. Szczegółowe informcje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 06/2021

  Typ

  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis

  O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości, nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – Załącznik nr 3. Szczegółowe informcje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 06/2021.

  link do ofert: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/55157

  Znalezienie newraglicznch punktów [2021-14572-50202]

  Termin składania ofert: 2021-05-31

  Data opublikowania ogłoszenia: 2021-05-24

  Data ostatniej zmiany: 2021-05-24

  Powstaje w kontekście projektu

  POIR.02.03.05-12-0108/19 – Modernizacja konstrukcji fotela do pracy lub relaksu o nazwie PUM przy wykorzystaniu nowoczesnych materiałów kompozytowych

  Warunki zmiany umowy

  Szczegółowe informcje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 05/2021.

  Załączniki

  DODANE DO OGŁOSZENIA W OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI Z DN. 2021-05-24

  1. Klauzula informacyjna – Pobierz
  1. Załącznik nr 1 – Pobierz
  1. Załącznik nr 2 – Pobierz
  1. Załącznik nr 3 – Pobierz
  1. Załącznik nr 4 – Pobierz
  1. Zapytanie ofertowe nr 05/2021 – Pobierz

  Opis

  Przedmiotem zamówienia jest znalezienie punktów newralgicznych i zdefiniowanie obciążeń i punktów krytycznych projektowanego rozwiązania z uwzględnieniem różnych komponentów tzn. że realizacja przedmiotu zamówienia ma polegać na kompleksowej usłudze projektowo-doradczej prowadzącej do stworzenia analizy nieliniowej kompozytów wielowarstwowych w połączeniu z klasycznymi materiałami metalowymi z wykorzystaniem różnych modeli materiałowych (uwzględniających izotropowe, ortotropowe oraz anizotropowe zachowanie materiału) wraz z możliwością zobrazowania dużych przemieszczeń z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych. Usługa powinna polegać na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu analizy strukturalnej 2 koncepcji foteli o strukturze multimateriałowej (połączenie elementów metalowych nośnych ze strukturami kompozytowymi) wraz z weryfikacją co najmniej czterech wybranych stanów obciążenia oraz zdefiniowaniem i analizą mechanizmu pozwalającego na wykonanie zaplanowanych przemieszczeń poszczególnych elementów konstrukcji w rozbiciu na modele globalne oraz lokalne (Submodeling). Szczegółowe informcje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 05/2021.

  Link do ogloszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/50202

  POIR.02.03.05-12-0108/19 – Modernizacja konstrukcji fotela do pracy lub relaksu o nazwie PUM przy wykorzystaniu nowoczesnych materiałów kompozytowych

  Modernizacja konstrukcji fotela do pracy lub relaksu o nazwie PUM przy wykorzystaniu nowoczesnych materiałów kompozytowych

  Termin składania ofert: 2021-04-22

  Opis

  Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowej usługi projektowo-doradczej tj. analizę obciążeń, polegającej na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu koncepcji, badań i studiów wraz z postawieniem kilku hipotez projektowych ergonomicznego fotela do pracy i relaksu. Badania i studia będą miały na celu wypracowanie danych do dalszej realizacji procesu projektowego oraz weryfikację zebranych informacji, dzięki któremu wdrożony i wprowadzony na rynek zostanie nowy produkt dla branży meblarskiej- innowacyjny fotel do pracy i relaksu na bazie elementów kompozytowych dla grupy użytkowników, która będzie spędzać w fotelu więcej niż 8 godzin.

  Kody CPV

  79930000-2 Specjalne usługi projektowe

  Miejsca realizacji

  cała Polska

  Kraj

  Polska

  Harmonogram

  • Etap 1Początek realizacji2021-05-07Koniec realizacji2021-05-28Czy występuje płatność częściowaNIEOpisSzczegółowe informcje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 04/2021.

  Warunki, jakie musi spełniać oferent

  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

  Opis

  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: -Posiadają uprawnienie oraz potencjał techniczny w zakresie działalności do wykonywania usług o takim samym zakresie jak w zapytaniu ofertowym- Załącznik nr 4. -Zapewnią do realizacji profesjonalny zespół projektowy, w którego skład wchodzi co najmniej jeden profesjonalny projektant, który posiada doświadczenie w projektowaniu foteli oraz posiada wykształcenie wyższe w zakresie projektowania (wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz oraz inne kierunki projektowe w obszarze wzornictwa) oraz ma doświadczenie w projektowaniu, to znaczy: ma w swoim portfolio minimum 3 projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo. Szczegółowe informcje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 04/2021

  Wiedza i doświadczenie

  Opis

  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają: -Posiadają doświadczenie oraz zasoby osobowe, tj.: posiadają doświadczenie w zakresie projektowania elementów z kompozytów polimerowych, posiadają w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, dostarczyli należycie 3 podobne usługi, jak wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym o łącznej wartości min 13.000,00 PLN netto. Charakter usług może być zbieżny pod kątem trafności grupy docelowej, branży, itd. Zamawiający nie wymaga, aby ww. wymaganie wykonano w ramach jednego zamówienia – Załącznik nr 4 -Zapewnią do realizacji profesjonalny zespół projektowy, w którego skład wchodzi co najmniej jeden profesjonalny projektant, który posiada doświadczenie w projektowaniu foteli oraz posiada wykształcenie wyższe w zakresie projektowania (wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz oraz inne kierunki projektowe w obszarze wzornictwa) oraz ma doświadczenie w projektowaniu, to znaczy: ma w swoim portfolio minimum 3 projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo. Szczegółowe informcje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 04/2021

  Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis

  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zapewnią do realizacji profesjonalny zespół projektowy, w którego skład wchodzi co najmniej jeden profesjonalny projektant, który posiada doświadczenie w projektowaniu foteli oraz posiada wykształcenie wyższe w zakresie projektowania (wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz oraz inne kierunki projektowe w obszarze wzornictwa) oraz ma doświadczenie w projektowaniu, to znaczy: ma w swoim portfolio minimum 3 projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo. Szczegółowe informcje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 04/2021

  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis

  O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości, nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – Załącznik nr 3. Szczegółowe informcje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 04/2021.

  Dodatkowe warunki udziału

  Opis

  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym do realizacji zamówienia i na czas jego trwania – Załącznik nr 2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Szczegółowe informcje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 04/2021.

  Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe nr 04/2021 – Pobierz

  1. Załącznik nr 1 – Pobierz

  1. Załącznik nr 2 – Pobierz

  1. Załącznik nr 3 – Pobierz

  1. Załącznik nr 4 – Pobierz

  1. Klauzula informacyjna do Zapytania ofertowego nr 04/2021 – Pobierz

  Stworzenie modelu wirtualnych elementów fotela.

  Stworzenie modelu wirtualnych elementów fotela.

  Termin składania ofert: 2021-04-19

  Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowej usługi projektowo-doradczej tj. stworzenia modelu wirtualnych elementów fotela, polegającej na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu koncepcji, badań i studiów wraz z postawieniem kilku hipotez projektowych ergonomicznego fotela do pracy i relaksu. Badania i studia będą miały na celu wypracowanie danych do dalszej realizacji procesu projektowego oraz weryfikację zebranych informacji, dzięki któremu wdrożony i wprowadzony na rynek zostanie nowy produkt dla branży meblarskiej- innowacyjny fotel do pracy i relaksu na bazie elementów kompozytowych dla grupy użytkowników, która będzie spędzać w fotelu więcej niż 8 godzin. Szczegółowe informacje w załączniku- zapytanie ofertowe nr 03/2021

  Kody CPV

  79930000-2 Specjalne usługi projektowe

  Miejsca realizacji

  cała Polska

  Warunki, jakie musi spełniać oferent

  Typ

  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

  Opis

  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: -Posiadają uprawnienie oraz potencjał techniczny w zakresie działalności do wykonywania usług o takim samym zakresie jak w zapytaniu ofertowym- Załącznik nr 4. -Zapewnią do realizacji profesjonalny zespół projektowy, w którego skład wchodzi co najmniej jeden profesjonalny projektant, który posiada doświadczenie w projektowaniu foteli oraz posiada wykształcenie wyższe w zakresie projektowania (wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz oraz inne kierunki projektowe w obszarze wzornictwa) oraz ma doświadczenie w projektowaniu, to znaczy: ma w swoim portfolio minimum 3 projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo. Szczegółowe informcje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 03/2021

  Typ

  Wiedza i doświadczenie

  Opis

  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają: -Posiadają doświadczenie oraz zasoby osobowe, tj.: posiadają doświadczenie w zakresie projektowania elementów z kompozytów polimerowych, posiadają w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, dostarczyli należycie 3 podobne usługi, jak wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym o łącznej wartości min 8.000,00 PLN netto. Charakter usług może być zbieżny pod kątem trafności grupy docelowej, branży, itd. Zamawiający nie wymaga, aby ww. wymaganie wykonano w ramach jednego zamówienia – Załącznik nr 4 -Zapewnią do realizacji profesjonalny zespół projektowy, w którego skład wchodzi co najmniej jeden profesjonalny projektant, który posiada doświadczenie w projektowaniu foteli oraz posiada wykształcenie wyższe w zakresie projektowania (wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz oraz inne kierunki projektowe w obszarze wzornictwa) oraz ma doświadczenie w projektowaniu, to znaczy: ma w swoim portfolio minimum 3 projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo. Szczegółowe informcje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 03/2021

  Typ

  Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis

  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zapewnią do realizacji profesjonalny zespół projektowy, w którego skład wchodzi co najmniej jeden profesjonalny projektant, który posiada doświadczenie w projektowaniu foteli oraz posiada wykształcenie wyższe w zakresie projektowania (wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz oraz inne kierunki projektowe w obszarze wzornictwa) oraz ma doświadczenie w projektowaniu, to znaczy: ma w swoim portfolio minimum 3 projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo. Szczegółowe informcje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 03/2021

  Typ

  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis

  O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości, nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – Załącznik nr 3. Szczegółowe informcje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 03/2021.

  Typ

  Dodatkowe warunki udziału

  Opis

  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym do realizacji zamówienia i na czas jego trwania – Załącznik nr 2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Szczegółowe informcje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 03/2021.

  Typ

  Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

  Opis

  Przy składaniu ofert należy uwzględnić konieczność zapoznania się z następującymi dokumentami: 1. Załącznik -zapytanie ofertowe nr 03/2021 2. Klauzula informacyjna oraz złożyć wypełnione i podpisane następujące załączniki: 1. Załącznik nr 1 2. Załącznik nr 2 3. Załącznik nr 3 4. Załącznik nr 4

  Planowany termin podpisania umowy
  2021-04

  Więcej informacji tutaj

  PROMOCJA NA SZKOLENIE Z KOMPOZYTÓW POLIMEROWYCH!

  Centrum Szkoleń Inżynierskich EMT-Systems specjalnie dla użytkowników portalu kompozyty.net przygotowało RABAT SZKOLENIOWY w wysokości 500 zł, do wykorzystania na praktyczny kurs stacjonarny z zakresu materiałów kompozytowych:

  Termin: 10 – 12 lutego 2021 r.

  Temat: KP1 – Materiały kompozytowe chemo- i termoutwardzalne – wprowadzenie do tematyki chemii polimerów, właściwości kompozytów i metod ich wytwarzania.

  Po ukończeniu szkolenia uczestnik: 

  • Posiada wiedzę w zakresie wybranych zagadnień chemii polimerów
  • Posiada wiedzę z zakresu materiałów polimerowych i napełniaczy stosowanych do wytwarzania kompozytów
  • Posiada wiedzę dotyczącą kompozytów polimerowych jako materiałów o specyficznych właściwościach użytkowych
  • Posiada teoretyczne i praktyczne podstawy wytwarzania struktur kompozytowych za pomocą wybranych metod
  • Zna praktyczne sposoby badania żywic i materiałów kompozytowych

  Opinie o kursie: 

  Średnia ocena kursu to 5/5

  „Nacisk na zajęcia praktyczne. Dobry dobór obu trenerów: wiedza naukowa z praktyczną. Laboratoryjne metody oceny kompozytów (wykorzystanie sprzętu laboratoryjnego).” – Angelika, Wrocław

  „Przekrojowość zajęć pozwoliła na uzyskanie informacji na temat wielu metod produkcji i badań. Możliwość własnoręcznego wykonania materiałów kompozytowych oraz ich przebadania. Prowadzący przekazali dużo informacji ze swojego doświadczenia zawodowego.” – Mateusz, Świdnik

  Szkolenie zostało nagrodzone Medalem Europejskim. 

  Cena: 

  Standardowa: 3950 zł netto

  Po rabacie: 3450 zł netto

  Jak skorzystać z promocji?

  Aby skorzystać z 500 zł zniżki, prosimy o kontakt z EMT-Systems i podanie hasła KOMPOZYTY.NET

  tel. 733 328 504

  e-mail: marta.aniol@emt-systems.pl

  Szkolenie odbędzie się w specjalistycznym laboratorium w siedzibie

  EMT-Systems w Gliwicach. Liczba miejsc ograniczona. 

  Szczegóły na: https://emt-systems.pl/kurs-kompozyty-polimerowe-przetworstwo.html

  Możliwość dołączenia do projektu międzynarodowego OASIS

  Szanowni Państwo, Członkowie Klastra,

  Uprzejmie informuję o możliwości dołączenia do projektu międzynarodowego OASIS – Open Access Single entry point for scale-up of Innovative Smart lightweight composite materials and components. Projekt OASIS skupia 12 linii pilotażowych produktów/komponentów kompozytowych w oparciu o nanotechnologię https://project-oasis.eu/. W ramach projektu odbywa się nabór wniosków https://project-oasis.eu/open-call/ dla firm, głównie małych przedsiębiorców, w celu udzielenia im wsparcia w rozwoju i testowaniu innowacyjnych produktów opartych o technologie, infrastrukturę i usługi oferowane przez operatorów ww linii pilotażowych. Usługi te będą bezpłatne dla firm (realizowane w ramach środków projektowych).

  Firma TMBK Partners (www.tmbk.pl) – partner projektu OASIS i właściciel jednej z linii pilotażowych poszukuje przedsiębiorców zainteresowanych przetestowaniem oferowanych przez nią technologii, służących do poprawy właściwości elektrycznych, mechanicznych i termicznych kompozytów.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt z Prof. Anną Boczkowską anna.boczkowska@tmbk.pl

  Podajemy link do webinarium organizowanego w dniu 15.09.2020, na którym wyjaśnione zostaną zasady uczestnictwa w konkursie https://register.gotowebinar.com/register/4608916757725444112.

  Rozstrzygnięcie złożonych wniosków nastąpi w styczniu 2021.

  Wkładki do obuwia

  Szanowni Państwo,
  firma z branży rehabilitacyjnej poszukuje wykonawcy z wkładek obuwniczych z pianki.
  Rozpatruje dwie metody wytwarzania tych wkładek: wtrysk do formy pianki poliuretanowej oraz formowanie przetłoczone pianki poliuretanowej.
  Jeśli ktoś z Państwa ma doświadczenie w takim temacie, lub jest dostawcą rozwiązań wkładek obuwniczych prosimy o kontakt na adres: kontakt@kompozyty.net

  Przyłbice kompozytowe z New Era Materials sp. z o. o. tylko 12.99 zł/netto