Pianki PMI

Pianka PMI (Polimetakrylimid) jest usieciowanym sztywnym materiałem o zamkniętej strukturze komórkowej. Jego jednolita usieciowana struktura komórkowa nadaje mu wyjątkową stabilność strukturalną i doskonałe właściwości mechaniczne. Obecnie pianka PMI jest szeroko stosowana w przemyśle kosmicznym, lotniczym, wojskowym, statkach, samochodach, produkcji lokomotyw kolejowych, radarach, antenach i innych dziedzinach.

Właściwości pianki PMI: struktura zamkniętokomórkowa i izotropowa; dobra odporność na ciepło, temperatura odkształcenia 180~240℃; doskonałe właściwości mechaniczne, wysoka wytrzymałość właściwa i wysoki moduł właściwy; dzięki zamkniętym komórkom bardzo dobry kontakt powierzchniowy z żywicą, małe pełzanie podczas prasowania; nadaje się do zastosowań w autoklawowie w wysokiej temperaturze i ciśnieniu (180~230℃, 0. 5~0.7MPa) jak również w pakiecie próżniowym (180~230℃, kilka Pa), oraz prasowany jednocześnie z prepregami.

Nie zawiera freonu i halogenu; dobra odporność na ogień, jest nietoksyczna, wydziela mało dymu; dobra kompatybilność z różnymi systemami żywic; doskonałe właściwości dielektryczne: stała dielektryczna 1,05~1,13, współczynnik strat(1~18)×10-3. W zakresie częstotliwości 2~26 GHz, zmiana jego stałej dielektrycznej i straty dielektrycznej jest bardzo mała, wykazując bardzo dobrą stabilność szerokopasmową, co czyni go bardzo odpowiednim do produkcji radaru i radome.

Kilka przykładów zastosowania pianek PMI

Sport i hobby

Kompozyty wykonane z włókien węglowych/szklanych i rdzeni piankowych stały się nowym rozwiązaniem stosowanym w sprzęcie sportowym. Sztywna i mocna pianka PMI jest idealnym materiałem dla lekkich produktów, ponieważ może zapewnić wysoką wytrzymałość właściwą. Możliwość uzyskania skomplikowanych kształtów geometrycznych poprzez termoformowanie lub CNC pozwala na produkcję masową.

Przykłady zastosowania pianek PMI w Sporcie i rekreacji

Pod wpływem ciepła i ciśnienia można uzyskać trwałe elementy kompozytowe, które mają bardzo niską wagę, ale wysoką wytrzymałość, poprzez połączenie pianki PMI i włókien z różnymi rodzajami żywic. Kompozyty te doskonale nadają się do produkcji sprzętu sportowego, takiego jak koła rowerowe, narty, rakiety i deski surfingowe. Jest to pomocne dla sportowców, którzy chcą przekroczyć ludzkie ograniczenia.

Aparatura medyczna

Badania rentgenowskie i tomografia komputerowa są wykorzystywane w diagnostyce klinicznej do badania organizmu, w celu uzyskania obrazów o wysokiej rozdzielczości, zwiększenie dawki promieniowania jest dostosowane, ale narażenie na promieniowanie ma duże ryzyko rozwoju raka lub innych chorób.

Wykorzystanie pianki PMI w urządzeniach medycznych

Pianka PMI posiada niższy poziom ekwiwalentu aluminiowego, co oznacza, że może uzyskać ostrzejszy obraz dzięki mniejszej dawce promieniowania. Stoły do rentgenodiagnostyki i tomografii komputerowej, które wykorzystują piankę PMI jako rdzeń pianki o strukturze warstwowej, znacznie zmniejszają ryzyko napromieniowania w trakcie procedur diagnostycznych. Oprócz ochrony pacjentów przed promieniowaniem, wysoka wytrzymałość pianki PMI sprawia, że łóżka medyczne są wygodne w obsłudze dla operatora.

Bezzałogowe statki powietrzne 

Bezzałogowy statek powietrzny (UAV), powszechnie znany jako dron, to statek powietrzny bez człowieka-pilota na pokładzie. Lot UAV może odbywać się z różnym stopniem autonomii: albo pod zdalną kontrolą człowieka, albo autonomicznie z wykorzystaniem komputerów pokładowych.

Wykorzystanie pianki PMI w dronach i UAV

UAV pochodzą głównie z zastosowań wojskowych, ich zastosowanie szybko rozszerza się na komercyjne, naukowe, rekreacyjne, rolnicze i inne, takie jak policja, utrzymanie pokoju i nadzór, dostawy produktów, fotografia lotnicza, rolnictwo, przemyt i wyścigi dronów. Obecnie wyzwaniem jest zwiększenie zasięgu lotu, kompozyty z pianką PMI jako rdzeń strukturalny mogą znacznie zmniejszyć wagę UAV i zaoferować doskonałe właściwości mechaniczne.

Energia wiatrowa

Obecnie, łopaty elektrowni lądowych mają długość do 60 metrów, a długość łopat elektrowni wiatrowych na morzu może dochodzić nawet do 100 metrów. Zwiększenie długości bez wątpienia zwiększy obciążenia łopaty, co spowoduje większe wymagania konstrukcyjne dla pozostałych elementów. Dlatego też redukcja wagi łopaty staje się coraz ważniejsza.

Wykorzystanie pianki PMI w elektrowniach wiatrowych

W porównaniu do innych rdzeni piankowych, PMI może zapewnić te same właściwości mechaniczne przy zachowaniu niższej gęstości, co pozwala na znaczne zmniejszenie ciężaru elementów kompozytowych, a ze względu na niewielki rozmiar komórek, absorpcja żywicy jest również mniejsza.

Dostępna tutaj