Digitalizacja w przemyśle kompozytowym

Digitalizacja w technologiach kompozytowych to jedna mała część Przemysłu 4.0, który jest cyfrową transformacją, w jaki towary i usługi są projektowane, produkowane, dostarczane, obsługiwane, naprawiane i wycofywane z użytku. W przypadku produkcji kompozytów celem jest wykorzystanie automatyzacji, czujników i danych, komunikacji 5G, oprogramowania i innych stale rozwijających się technologii cyfrowych, aby uczynić produkty i procesy bardziej wydajnymi, inteligentnymi i adaptacyjnymi.

Producenci kompozytów realizują cyfrową transformację według swoich wykorzystywanych już procesów. Początkowe etapy obejmują inspekcję i zoptymalizację procesów, które zmniejszają ilość odpadów i redukują koszty, jednocześnie zwiększając jakość i wytrzymałość gotowych. Bardziej zaawansowane rozwiązania zmierzają w kierunku inteligentnej, autonomicznej produkcji, która jest nie tylko zwinna (popularne obecnie agile), ale reaguje na zmieniające się rynki i wymagania klientów, a wykorzystując obecne narzędzia pozwala również na jej przewidywanie.

Należy zaznaczyć, że transformacja cyfrowa to nie tylko wykorzystanie robotów tylko, zmiana w sposobie myślenia i podejścia do produkcji, która zadecyduje o tym, które firmy przetrwają, a które nie.

Dygitalizacja w DRL

Przykłady

Przykładem może być sytuacja, gdzie obecnie symulacja właściwości mechanicznych elementów jest wykonywana w trybie offline. W nowym podejściu możliwe jest wygenerowanie bazy danych zmienności procesu i właściwości elementów, a dzięki stworzeniu algorytmu reagującego na każdą zmienność i dzięki zastosowaniu zintegrowanej z systemem metody elementów skończonych możliwa jest pełna weryfikacja wytrzymałościowa. W ten sposób, w oparciu o pomiary online na linii, algorytmy pozwalają na wprowadzenie działań modyfikujących. Ważną zmiana jest również dołączenie do całego procesu tzw. „uczenia maszynowego”.

Kolejnym, często wykorzystywanym rozwiązaniem w Przemyśle 4.0 jest również adaptacja linii procesowej pozwalającej na redukcję odpadów, wykorzystującej zawracanie materiału niespełniającego wymagań narzuconych przez odbiorców. Analiza online materiału zawracanego w procesie pozwala modyfikować bieżącą produkcję utrzymując ja w akceptowanych granicach.

Bazy danych

Zbieranie i gromadzenie informacji dotyczących właściwości produktów wytwarzanie w procesach ciągłych jest kluczową sprawą w przygotowaniu procesu. Stworzenie i odpowiednie przygotowanie bazy danych zlokalizowanej najczęściej w chmurze, pozwala na przeprowadzenie procesu uczenia maszynowego oraz przyszłą adaptację procesów technologicznych na linii produkcyjnej.

Wiele firm do procesu transformacji używa CATIA 3D Experience pozwalającej na integrację całego systemu

Oferta

W ramach działalności Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych planowane są seminaria dotyczące „Digitalizacji w przemyśle kompozytowym”. Zainteresowanych prosimy o kontakt na: kontakt