Usługi

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM I INSTYTUCJI Z ZAKRESU TECHNOLOGII MATERIAŁÓW
KOMPOZYTOWYCH

Oferta obejmuje kompleksowe podejście do projektowania, badania, wytwarzania, ale również naprawy i recyklingu elementów kompozytowych.


DORADZTWO PROINNOWACYJNE (usługa kierowana do: firm zewnętrznych, gmin, związków gmin)


DORADZTWO W ZAKRESIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (usługa kierowana
przede wszystkim do gmin, miast)


DORADZTWO PRAWNE

W zakresie obsługi prawnej firm oraz pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania


DORADZTWO PRAWNE

W zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska

DORADZTWO UNIJNE

Usługi w zakresie doradztwa i opracowywania wniosków o dotacje unijne i rządowe. Identyfikacja istniejących możliwości dofinansowania działalności danej instytucji oraz wybranie i ocena projektu, do którego będzie pozyskiwane dofinansowanie.


EDUKACJA Z ZAKRESU TECHNOLOGII KOMPOZYTOWYCH

Szkolenia techniczne i technologiczne w zakresu projektowania, badania, wytwarzania, naprawy i recyklingu materiałów kompozytowych prowadzona w ramach spotkań klastrowych oraz na stronie internetowej www.kompozyty.net.

AUDYTY TECHNOLOGICZNE Z ZAKRESU TECHNOLOGII KOMPOZYTOWYCH

ocena aktualnego potencjału technologicznego przedsiębiorstwa, stosowanych procedur oraz identyfikacja słabych i silnych stron firmy w celu podniesienia jej konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym