Audyty technologiczne z zakresu technologii kompozytowych

Audyt technologiczny   jest to ocena aktualnego potencjału technologicznego przedsiębiorstwa, stosowanych procedur oraz identyfikacja słabych i silnych stron firmy w celu podniesienia jej konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym

Audyt technologiczny przeprowadzany przez konsultanta PKTK (przy wsparciu Uczelni Technicznej) wskaże obszary w działalności przedsiębiorstwa, które wymagają wsparcia oraz te, które mogą stać się podstawą do dalszego rozwoju firmy w zakresie przetwórstwa kompozytów.

Celem usługi audytu technologicznego  jest ocena potencjału i potrzeb technologicznych przedsiębiorcy, możliwości i potrzeb w zakresie rozwoju wytwarzanych produktów lub usług z obszaru materiałów i technologii kompozytowych.

W ramach procedury audytu technologicznego konsultant:

  • przeprowadza wizytę w siedzibie klienta, której efektem jest wypełniony formularz wizyty (podsumowujący wizytę / zawierający co najmniej informacje nt. daty przeprowadzenia audytu, osób uczestniczących ze strony Wykonawcy oraz klienta oraz jego czasu trwania i przewidywana data przekazania raportu z audytu);
  • Wynikiem audytu jest raport, zawierający opis obecnego stanu przedsiębiorstwa, pod kątem jego rozwoju technologicznego oraz wnioski i rekomendacje dalszych działań. Dodatkowo, otrzymają również Państwo certyfikat udziału w audycie.