Współpraca Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych z K-Carbon (Kompozytowy Klaster Koreański)

Republika Korei zdobywa coraz większą pozycję na gospodarczej mapie Polski, a zwłaszcza Małopolski. Znane marki koreańskie, takie jak LG Electronics, Samsung Electronics oraz Hyundai Motor, nie tylko inwestują w Polsce, ale również tworzą tu tysiące miejsc pracy, czyniąc z Korei jednego z największych inwestorów zagranicznych w naszym kraju.

Kontakty biznesowe między Małopolską a Koreą dynamicznie się rozwijają. Świadectwem tego są liczne spotkania i wydarzenia, takie jak Krynica Forum 2023, które stało się idealną okazją do nawiązania nowych kontaktów. Potwierdzeniem znaczenia tej współpracy była obecność przedstawicieli koreańskiego biznesu na Międzynarodowych Targach KOMPOZYT-EXPO® w Krakowie.

Jednym z kluczowych momentów podczas Targów KOMPOZYT-EXPO® było podpisanie „Memorandum of Understanding for International Cooperation” pomiędzy Korea Carbon Industry Promotion Agency (KCARBON) a Polskim Klastrem Technologii Kompozytowych (PKTK). Dokument ten, datowany na 04 października 2023 roku, służy jako porozumienie mające na celu współpracę w dziedzinie przemysłu kompozytowego obu krajów.

W MOU zdefiniowano cele i zakres współpracy, który obejmuje m.in. promowanie współpracy w przemyśle kompozytowym, wymianę delegacji, udział w targach oraz dzielenie się wiedzą na temat najnowszych trendów w dziedzinie kompozytów. Ponadto przedstawiono formy współpracy, takie jak wspólne badania, konferencje, seminaria i warsztaty. Porozumienie określa także warunki finansowe oraz zasady modyfikacji i zakończenia współpracy.

Szczególne zainteresowanie Koreańczyków wzbudził rozwój technologii wodorowych w Małopolsce. Jest to ważne, biorąc pod uwagę rosnącą rolę wodoru jako kluczowego elementu czystej energii w globalnej gospodarce. Firma Kcarbon, reprezentowana przez Henry Hyunkyu SHIN’a oraz Ji-Young Hwang, zaprezentowała innowacyjne technologie węglowe wykorzystywane w przechowywaniu wodoru, energii oraz w różnych gałęziach przemysłu.

W obliczu tak intensywnych kontaktów biznesowych i zbliżających się inicjatyw, możemy spodziewać się, że współpraca pomiędzy Polskim Klastrem Technologii Kompozytowych a K-Carbon przyniesie obopólne korzyści oraz przyczyni się do dalszego rozwoju obu regionów. Współpraca ta otwiera nowy rozdział w relacjach polsko-koreańskich, ukierunkowanych na innowacje, przedsiębiorczość i przyszłość.