Małopolska Inwestuje w Technologie Wodorowe

Małopolska, tradycyjnie kojarzona z bogatą kulturą i historią, teraz angażuje się w technologie przyszłości, konkretnie w technologie wodorowe. W lutym 2023 roku powstało Małopolskie Centrum Innowacyjnych Technologii Przechowywania i Transportu Wodoru, które ma za zadanie integrować działania różnych sektorów w dziedzinie wodoru. Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Józef Gawron, aktywnie uczestniczy w wielu inicjatywach promujących tę technologię w regionie.

Kilka ważnych konferencji odbyło się w ostatnich miesiącach, w tym H2Poland, skupiając ekspertów z całego świata oraz spotkania w Krakowskim Parku Technologicznym, które koncentrowały się na zielonej transformacji i technologiach wodorowych.

Znaczenie technologii wodorowej w regionie było również tematem wrześniowego panelu dyskusyjnego w Krynicy, gdzie eksperci, w tym Wicemarszałek Gawron, dyskutowali o potencjale i wyzwaniach technologii wodorowej w Polsce.

W skrócie, Małopolska, dzięki inwestycjom, badaniom i współpracy, stanowi ważny punkt odniesienia w rozwoju technologii wodorowych, aspirując do roli lidera w tej dziedzinie w Polsce.

Cały artykuł w magazynie LIGHTWEIGT.pl

Więcej informacji na www.wodorowe.info