Clusters meet Regions and Matchmaking” 29-30 marca 2023, Koszyce (Słowacja)

ClusterMeetRegions 29/30.03.2023

Wydarzenie zorganizowane zostało przez Europejską Agencję ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) oraz Słowacką Agencję Rozwoju Inwestycji i Handlu (SARIO). Uczestnicy mieli okazję nawiązać kontakty, wymienić doświadczenia oraz poznać możliwości współpracy między klastrami z różnych regionów Europy i Ukrainy.

Reprezentacja z Małopolski

Polski Klaster Technologii Kompozytowych -Krajowy Klaster Kluczowy reprezentowany był przez Lidera PKTK dr inż. Andrzeja Czulak, koordynatora klastra. Oprócz PKTK był obecny przedstawiciel Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, pani Agnieszka Bachórz, kierownik zespołu ds. Zarządzania Inteligentnymi Specjalizacjami, a także dwa pozostałe Krakowa Klastry Kluczowe z Małopolski LifeScience oraz Klaster Zrównoważona Infrastruktura.

Od lewej Monika Antonowicz oraz przedstawiciele Krajowych Klastrów Kluczowych z Małopolski

Współpraca regionów przy odbudowie Ukrainy

Konferencja rozpoczęła się od wystąpień przedstawicieli EASME, SARIO oraz Komisji Europejskiej, którzy omówili obecną sytuację i perspektywy rozwoju klastrów na rynku europejskim. Następnie uczestnicy wysłuchali prezentacji na temat strategii rozwoju klastrów na Ukrainie oraz możliwości współpracy z firmami i klastrami europejskimi.

Drugiego dnia wydarzenia odbyły się panele dyskusyjne, podczas których eksperci z różnych branż omówili wyzwania i możliwości związane z integracją ukraińskich klastrów i firm w europejskie łańcuchy wartości. Panele dotyczyły takich sektorów, jak energetyka, przemysł, technologie informacyjne oraz rolnictwo.

Ukraine Invest

W ramach „Clusters meet Regions and Matchmaking event” uczestnicy mieli również okazję do uczestnictwa w indywidualnych spotkaniach biznesowych. Dzięki temu przedstawiciele firm i klastrów mogli nawiązać bezpośrednie kontakty, omówić wspólne projekty i inicjatywy oraz poznać możliwości finansowania ze środków unijnych.Wydarzenie zakończyło się podsumowaniem wyników spotkań i dyskusji oraz zaproszeniem uczestników do dalszej współpracy w ramach sieci europejskich klastrów. Organizatorzy wyrazili nadzieję, że spotkanie przyczyni się do wzmocnienia współpracy gospodarczej między Ukrainą a krajami Unii Europejskiej oraz do integracji ukraińskich firm i klastrów w europejskie łańcuchy wartości.