Konstrukcje lekkie, kompozyty i technologie zrównoważonego rozwoju dla branży transportowej

„Konstrukcje lekkie, kompozyty i technologie zrównoważonego rozwoju dla branży transportowej” – konferencja AHK Polska z udziałem lidera Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych, dr inż. Andrzeja Czulaka i jego wykładu o rynku materiałów kompozytowych w Polsce, 28 marca 2023

AHK Polska

Dnia 28 marca 2023 roku odbyła się prestiżowa konferencja zorganizowana przez Niemiecko-Polską Izbę Przemysłowo-Handlową (AHK Polska), która poświęcona była konstrukcjom lekkim, kompozytom i technologiom zrównoważonego rozwoju w branży transportowej. Wydarzenie zgromadziło ekspertów z Polski i Niemiec, wśród których znalazł się dr inż. Andrzej Czulak, lider Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych.

Polski Klaster Technologii Kompozytowych

Dr inż. Andrzej Czulak był jednym z prelegentów konferencji i przedstawił wykład na temat „Rynek materiałów kompozytowych w Polsce – perspektywy rozwoju, potencjał, inwestycje i wyzwania”. W swojej prezentacji dr Czulak omówił obecną sytuację na polskim rynku materiałów kompozytowych oraz zarysował perspektywy jego rozwoju. Przedstawił również potencjał sektora, istniejące inwestycje oraz wyzwania, przed jakimi stoi branża w Polsce.

W swoim wystąpieniu dr inż. Czulak zwrócił uwagę na rosnące znaczenie kompozytów w różnych gałęziach przemysłu, szczególnie w transporcie, energetyce, budownictwie i przemyśle lotniczym. Podkreślił, że Polska dysponuje wielkim potencjałem w zakresie badań naukowych, innowacji oraz wykwalifikowanej kadry, co może przyczynić się do dalszego rozwoju rynku kompozytów i umocnienia pozycji Polski na międzynarodowej arenie.

Prezentacja PKTK, dr inż. Andrzej Czulak

Dr Czulak wskazał również na istotę współpracy międzynarodowej, szczególnie z takimi partnerami jak Niemcy, w zakresie wymiany wiedzy, doświadczeń oraz realizacji wspólnych projektów badawczych i inwestycyjnych. Przedstawił także działania Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych, które mają na celu rozwój tej branży w kraju oraz promocję polskich przedsiębiorstw i osiągnięć na rynkach zagranicznych.

Konferencja była doskonałą okazją do nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń i wiedzy, a także do omówienia możliwości dalszej współpracy między uczestnikami z Polski i Niemiec. Wydarzenie przyczyniło się do zacieśnienia więzi między polskimi i niemieckimi przedstawicielami rynku transportowego oraz do dalszego wzmacniania współpracy między Polskim Klastrem Technologii Kompozytowych a niemieckimi partnerami.

Konferencja „Konstrukcje lekkie, kompozyty i technologie zrównoważonego rozwoju dla branży transportowej” stanowiła znakomite forum dyskusyjne dla przedstawicieli przemysłu z Polski i Niemiec, którzy wspólnie mogli szukać nowych rozwiązań, identyfikować wyzwania oraz dzielić się sukcesami w dziedzinie kompozytów i zrównoważonego rozwoju.

Werner Loscheider
Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action

W efekcie konferencja okazała się nie tylko doskonałym miejscem do wymiany wiedzy i doświadczeń, ale również doskonałą platformą dla współpracy gospodarczej i naukowej między Polską a Niemcami, z korzyścią dla rozwoju obu krajów, sektora kompozytów oraz przemysłu transportowego.

Od lewej dr inż. Andrzej Czulak, dr Gunnar Merz, Marta Czulak, Martin Kretschmann