Rozwój rynku kompozytów – prognozy

Światowy rynek kompozytów w 2016 roku osiągnął wartość przekraczającą 76 miliardów dolarów. Spodziewane jest, że wzrost tego rynku będzie napędzany przez czynniki takie jak rosnące inwestycje w przemysł lotniczy, obronny, budownictwo oraz zwiększone zapotrzebowanie na energię odnawialną, w tym energię wiatrową. Wpływ na rynek będzie również miało zastosowanie kompozytów w przemyśle motoryzacyjnym, szczególnie w krajach rozwijających się. W ramach prognozy oczekiwany jest średnioroczny wzrost rynku na poziomie CAGR 8,59%.

Kompozyty znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle elektrycznym, elektronicznym, lotniczym, kosmicznym, motoryzacyjnym, morskim oraz w sektorze naftowo-gazowym. W tych obszarach, przemysł lotniczy, obronny oraz elektronika są wiodącymi segmentami rynku. Przewiduje się, że w nadchodzących latach rynek będzie wymagał innowacji, aby sprostać normom branżowym i poszerzyć zastosowanie kompozytów.

Nadążający trend redukcji masy komponentów w przemyśle transportowym będzie kluczowym czynnikiem napędzającym rozwój rynku. Wprowadzenie tworzyw sztucznych do przemysłu motoryzacyjnego rozpoczęło się w latach 50. XX wieku i od tego czasu dynamicznie się rozwija. Tworzywa termoplastyczne były pierwszymi materiałami stosowanymi w tym sektorze, a kolejne lata przyniosły wprowadzenie różnych rodzajów polimerów.

Przemysł budowlany wykorzystuje kompozyty polimerowe wzmocnione włóknami (FRP) od lat 60. i z sukcesem stosuje je w konstrukcjach dachów, panelach, zbiornikach i systemach nośnych. Ostatnie osiągnięcia to kompleksowe systemy FRP, które znalazły zastosowanie w budowie mostów dla pieszych, samochodów i pociągów. Rozwiązania te cieszą się popularnością ze względu na trwałość, estetykę i niskie koszty utrzymania.

Rosnące wykorzystanie kompozytów w energetyce wiatrowej stanowi kolejny ważny czynnik wpływający na rynek. Łopatki turbin wiatrowych, kluczowe elementy systemu generowania energii z wiatru, również opierają się na kompozytach wzmocnionych włóknami.

Analiza regionalna:

W ramach analizy regionalnej rynek kompozytów podzielono na pięć obszarów: Amerykę Północną, Europę, Azję i Pacyfik, Amerykę Łacińską oraz Bliski Wschód i Afrykę. W Ameryce Północnej rynek jest dalej podzielony na rynek amerykański i kanadyjski, a w Europie uwzględniono m.in. Niemcy, Rosję, Wielką Brytanię, Francję, Włochy, Hiszpanię, Polskę oraz resztę Europy. Azja i Pacyfik to region, który wykazuje dynamiczny wzrost, głównie dzięki rosnącemu popytowi na kompozyty w sektorze budowlanym, motoryzacyjnym oraz elektrycznym i elektronicznym.

Podsumowując, rynek kompozytów funkcjonalnych również wykazuje znaczny wzrost, głównie dzięki zastosowaniom w sektorach budownictwa, energetyki wiatrowej i medycyny. Analiza regionalna wskazuje, że Azja i Pacyfik oraz Ameryka Północna są regionami, które odgrywają kluczową rolę w tym wzroście.

Ostatecznie, dynamiczny rozwój rynku kompozytów oraz kompozytów funkcjonalnych wskazuje na ich coraz większe znaczenie w różnych branżach i obszarach zastosowań, przyczyniając się do innowacyjnych rozwiązań i zmian w krajobrazie przemysłowym.