No European Green Deal without Lightweight Technology

4. maja 2023 roku odbyła się pierwsza międzynarodowa konferencja dotycząca lekkich materiałów o nazwie „No European Green Deal without Lightweight Technology”. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Composites United, na które jako Polish Cluster of Composite Technologies / Polski Klaster Technologii Kompozytowych zostaliśmy zaproszeni. Celem tego wydarzenia było zwiększenie świadomości politycznej na temat znaczenia materiałów lekkich dla przemysłu i osiągnięcia strategicznych celów UE związanych z „Green Deal”, „Green Deal Industrial Plan” oraz „Critical Raw Materials Act”.
Konferencja zgromadziła wiele międzynarodowych i krajowych partnerów, w tym ELA – European Lightweight Association,  ELCA European Lightweight Cluster AllianceThe European Composites Industry Association; EuCIA .
Miejscem spotkania był Bruksela, a program konferencji obejmował wykłady, prezentacje i panele dyskusyjne z udziałem ekspertów z różnych dziedzin związanych z lekkimi materiałami. Bardzo dziękujemy zaproszenie i możliwość prezentacji Dr. Gunnar Merz