Forum H2POLAND już w maju w Poznaniu!

16 i 17 maja br. zapraszamy do Poznania, gdzie spotkają się największe autorytety reprezentujące szeroko rozumiane środowisko wodorowe. Właśnie tutaj, w Poznań Congress Center na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się 2. Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2POLAND, organizowane przez Grupę MTP. Wydarzenie to bezpośrednio związane jest z zachodzącymi na arenie europejskiej zmianami prowadzącymi do upowszechnienia stosowania technologii wodorowych w wielu obszarach gospodarki – od transportu, przez ciepłownictwo i energetykę, po wykorzystanie H2 w codziennym życiu każdego z nas.

H2POLAND to pierwsze w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej targi poświęcone w całości technologiom wodorowym. Wydarzenie będzie niepowtarzalną okazją do prezentacji najnowszych rozwiązań wodorowych, wspólnego wytyczania nowych ścieżek rozwoju, wymiany wiedzy oraz nawiązywania relacji biznesowych. 

H2POLAND odbędzie się w Poznań Congress Center – nowoczesnej, multifunkcjonalnej przestrzeni, która oferuje ponad 4 000 miejsc konferencyjnych, strefy VIP oraz doskonałe zaplecze targowe i eventowe. 

Tematyka Forum H2POLAND: 

 • Rynek zbytu H2. 
 • Jak zaistnieć w wodorowym łańcuchu produkcji?
 • H2 Mobility. 
 • Ogniwa paliwowe. 
 • TSL. 
 • Kolej wodorowa. 
 • Holistyczne zarządzenie gospodarką wodorową – integracja infrastruktury. 
 • Huby wodorowe. 
 • Produkcja wodoru. 
 • Magazynowanie H2. 
 • Transport/przesył H2
 • Bezpieczeństwo. 
 • Przechwytywanie, magazynowanie i wykorzystanie dwutlenku węgla . 
 • Finansowanie. 
 • Gospodarka wodorowa w samorządach. 
 • Certyfikacja. 

Co wyróżnia H2POLAND:

 • Międzynarodowy zasięg. 
 • Formuła wydarzenia, która łączy wiedzę z praktyką. 
 • Agenda zorientowana na przyszłość. 
 • Szerokie zainteresowanie wśród przedstawicieli samorządu i biznesu. 
 • Wartość edukacyjna. 

H2POLAND Forum coming to Poznan in May!

On May 16 and 17 this year, we invite you to Poznan, where the greatest authorities representing the broader hydrogen community will meet. It is here, at the Poznań Congress Center on the grounds of the Poznań International Fair, that the 2nd Central European Hydrogen Technology Forum H2POLAND, organized by the MTP Group, will take place. The event is directly related to the changes taking place on the European arena leading to the widespread use of hydrogen technologies in many areas of the economy – from transportation, heating and power, to the use of H2 in everyone’s everyday life.

H2POLAND is the first trade fair in Poland and Central and Eastern Europe devoted entirely to hydrogen technologies. The event will be a unique opportunity to present the latest hydrogen solutions, jointly chart new development paths, exchange knowledge and establish business relationships. 

H2POLAND will be held at the Poznań Congress Center – a modern, multifunctional space that offers more than 4,000 conference seats, VIP areas and excellent trade fair and event facilities.

H2POLAND 2023 Forum topics: 

 • The H2 market. 
 • How to emerge in the hydrogen production chain?
 • H2 Mobility. 
 • Fuel cells. 
 • TSL. 
 • Hydrogen railway. 
 • Holistic hydrogen economy management  – integration of infrastructure. 
 • Hydrogen hubs. 
 • Hydrogen production. 
 • H2 storage. 
 • H2 transport/transmission. 
 • Security. 
 • Carbon dioxide capturing, storage and use. 
 • Financing. 
 • Hydrogen management in local authorities. 
 • Certification. 

What makes H2POLAND distinguished: 

 • International range. 
 • The formula of the event which  combines knowledge with practice. 
 • Forward-looking agenda. 
 • Broad interest among representatives of local government and business. 
 • Educational value.