Debata Ekspertów: Wodór w Nowej Epoce Przemian Energetycznych

Moderatorka:
Katarzyna Stec, Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Paneliści:

 • Mirosław Skibski, Agencja Rozwoju Przemysłu, Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa
 • dr hab. inż. Wojciech Błażejewski, Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Andrzej Czulak, PKTK
 • Jerzy Kopeć, Innowacyjna Małopolska
 • Krzysztof Gogola, Protium
 • dr hab. inż. Magdalena Dudek, AGH
 • Wojciech Mucha, wodorowe.info
 • Szczepan Gorbacz, Amargo

W trakcie targów Kompozyt-Expo 2023, wybitni specjaliści zgromadzeni w panelu dyskusyjnym, podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat ewolucji wodoru jako paliwa. Omówiono zarówno postępy, jak i wyzwania w integracji wodoru z globalnym systemem energetycznym.

Wodór, choć przez długi czas był przedmiotem naukowych spekulacji, obecnie nabiera rosnącego znaczenia jako niezbędny komponent w ekologicznym przyszłość energetycznej.

Zalety wykorzystania wodoru obejmują:

 • Ekologiczna efektywność: Wodór jako źródło energii jest niezwykle czysty. Nie emituje szkodliwych gazów cieplarnianych, a jedynym składnikiem po jego spalaniu jest woda.
 • Uniwersalność: Jego produkcja może być zróżnicowana, a zakres zastosowań szeroki – od zastosowań motoryzacyjnych po przemysłowe.
 • Przechowywanie energii: Wodór może służyć jako medium do magazynowania energii, co jest szczególnie cenne przy fluktuacji w produkcji energii odnawialnej.

Chociaż potencjał wodoru jest ogromny, przejście do technologii wodorowej na większą skalę jest wyzwaniem. Problemy, takie jak wysokie koszty produkcji, potrzeby infrastruktury czy zagrożenia bezpieczeństwa, wymagają jeszcze rozwiązania.

Aby przyśpieszyć adaptację technologii wodorowej, organizacje na całym świecie, w tym MCH2, inicjują różnorodne działania, takie jak:

 • Innowacje: Inwestycje w badania i rozwój, aby technologie wodorowe były bardziej przystępne kosztowo i efektywne.
 • Współpraca: Partnerstwa z różnymi sektorami mogą przyczynić się do szybszego rozwoju technologii wodorowej.
 • Edukacja: Promowanie wiedzy o wodorze i jego zaletach.
 • Wsparcie dla przedsiębiorczości: Wsparcie dla nowych firm i start-upów skoncentrowanych na wodorze.

Podsumowując, aby w pełni wykorzystać potencjał wodoru, konieczne jest połączenie innowacji, edukacji, inwestycji i współpracy na różnych poziomach – zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

więcej na wodorowe.info