GOFAR realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

GOFAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014- 2020, Oś 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19, Działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację

Tytuł projektu: „Stworzenie profesjonalnej platformy edukacyjno-konferencyjno-biznesowej dla branży technologii kompozytowych koincydencyjną z działaniami Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych poprzez wdrożenie dedykowanego i autorskiego oprogramowania w celu zwiększenia przychodów spółki i uniezależnienia od sytuacji pandemicznej”

Nr projektu: POIR.06.02.00-12-0557/21


Krótki opis projektu:
Przedmiotem proj. jest wprowadzenie nowoczesnego rozwiązania cyfrowego polegającego na zakupie dedykowanego oprogramowania. Niniejszy system zagwarantuje zwiększenie grupy odbiorców, znaczne poszerzenie oferty, stworzenie profesjonalnej platformy wiedzy dot. materiałów kompozytowych gwarantując zwiększenie zasięgów oraz przychodów w perspektywie 3 letniej.


Cel projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa i przygotowanie do cyfrowej transformacji. Wdrożenie zintegrowanego oprogramowania podyktowane jest utrudnionym funkcjonowaniem działalności spółki poprzez pandemię COVID-19. Wystąpienie pandemii wywarło istotny wpływ na działalność przedsiębiorstwa. Dodatkowo, wprowadzenie udoskonalonego rozwiązania cyfrowego przyczyni się do zwiększenia funkcjonalności platformy.

Okres realizacji projektu: 01.03.2022- 28.02.2023 r

Planowane rezultaty:

  • Liczba wprowadzonych innowacji procesowych: 1,
  • Liczba wprowadzonych innowacji produktowych: 1

Wartość projektu ogółem: 260 000,00 zł

Wartość uzyskanego dofinansowania: 221 000,00 zł

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”