Polski Klaster Technologii Kompozytowych partnerem projektu Offshore

Projekt „OFFSHORE” jest inicjatywą współpracy między Polską a Norwegią, finansowaną przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez Granty EOG/Norweskie Granty. Jego głównym celem jest stworzenie zrównoważonych partnerstw pomiędzy polskimi i norweskimi ośrodkami badawczymi, przedsiębiorstwami i klastrami działającymi w sektorze odnawialnej energii morskiej, aby sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie badań, rozwoju i innowacji w tej dziedzinie​.

Projekt koncentruje się na dwóch uzupełniających się filarach, w których partnerzy wykazują szczególne mocne strony:

  1. Produkcja energii odnawialnej, gdzie partnerzy norwescy rozwijają innowacyjne rozwiązania, takie jak VIMEC (konwerter energii z ruchów wirowych indukowanych przez wiry) czy Flex2Power (elastyczne pływające systemy).
  2. Przedłużenie żywotności instalacji produkcyjnych poprzez funkcjonalne powłoki (np. zapobiegające oblodzeniu i erozji) oraz rozwiązania do predykcyjnego utrzymania ruchu oparte na NDI, UAV i sztucznej inteligencji​.

W ramach projektu planowane są różne działania takie jak:

  • Rozwój współpracy instytucjonalnej między klastrami Norwegian Offshore Wind (NOW) ) i Polski Klaster Technologii Kompozytowych (PKTK) poprzez wzajemne wizyty i realizację umowy o partnerstwie.
  • Organizacja warsztatów mających na celu stworzenie zrównoważonych powiązań na poziomie instytucjonalnym i osobistym.
  • Przygotowanie mapy drogowej dla wspólnych długoterminowych badań, innowacji i współpracy rynkowej.
  • Przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów oraz studiów wykonalności​.

Konsorcjum projektu składa się z 5 partnerów, w tym z małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji badawczo-rozwojowych. Do najważniejszych należą: Fundacja Partnerów Technologicznych w Warszawie, która jest koordynatorem projektu, Uniwersytet w Stavanger w Norwegii, oraz klastry NOW (Norwegian Offshore Wind) i PKTK (Polski Klaster Technologii Kompozytowych), które łącznie reprezentują ponad 400 członków​ (więcej na OFFSHORE)​.