Polski Klaster Technologii Kompozytowych a cele Transformacji Wodorowej w Polsce

Polski Klaster Technologii Kompozytowych z wielkim entuzjazmem brał udział w konferencji „Wodór – nowoczesne technologie dla zrównoważonego rozwoju i transformacji energetycznej”. Spotkanie to zgromadziło kluczowe osobistości w obszarze technologii wodorowych w Polsce, w tym Dariusza Budrowskiego, prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Pawła Borysa, prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR).

W trakcie konferencji, eksperci podkreślili dynamiczny rozwój technologii wodorowych oraz omówili koncepcję „dolin wodorowych”. W skali globalnej istnieje już 36 takich obszarów, z czego 20 zlokalizowanych jest w Europie. Zgodnie z globalnymi trendami, Polska również kieruje swoje działania ku tworzeniu własnych „dolin wodorowych”.

W ramach „Polskiej Strategii Wodorowej do 2030 roku”, przyjętej przez rząd w listopadzie 2021 roku, planuje się utworzenie co najmniej 5 takich dolin w naszym kraju. Aktualnie prowadzimy prace nad 8 projektami wodorowymi, co świadczy o naszej determinacji w dążeniu do zrównoważonego rozwoju i transformacji energetycznej.

Paulina Zadura, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii PARP, podczas konferencji zaprezentowała ofertę agencji dedykowaną sektorowi wodorowemu. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej PARP.

Z radością informujemy, że konferencję zasiliła obecnością szeroka reprezentacja instytucji współpracujących z przedsiębiorcami i samorządami. To wyraźnie pokazuje, że kwestie związane z wodorem jako kluczowym elementem transformacji energetycznej w Polsce są traktowane kompleksowo i zdecydowanie.

Jako Polski Klaster Technologii Kompozytowych z zadowoleniem obserwujemy i czynnie wspieramy te inicjatywy. Wierzymy, że wykorzystanie wodoru jako czystego źródła energii pomoże Polsce osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju, przyczyniając się do rozwoju naszego przemysłu, tworzenia innowacyjnych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego.

Nasze doświadczenie i ekspertyza w dziedzinie technologii kompozytowych mogą znacząco przyczynić się do realizacji celów „Polskiej Strategii Wodorowej do 2030 roku”.

Wierzymy, że poprzez współpracę, innowacyjność i determinację, Polska może stać się liderem w produkcji i wykorzystaniu wodoru na skalę międzynarodową. Z niecierpliwością oczekujemy na dalszy rozwój technologii wodorowych i jesteśmy gotowi sprostać wyzwaniom, jakie niesie ze sobą ta przyszłość.