Małopolskie Klastry Otwierają Drogę do Współpracy z Ukrainą

6 czerwca br., we Lwowie, odbyła się konferencja „Cluster collaboration in the Sustainable regional development”, będąca kluczowym elementem małopolskiej misji gospodarczej na Ukrainę. Spotkanie to zorganizowano w znakomitym historycznym otoczeniu Politechniki Lwowskiej, a współorganizatorami byli Ukrainian Cluster Alliance, Polski Klaster Technologii Kompozytowych oraz Województwo Małopolskie.

Wydarzenie to stanowiło nie tylko platformę wymiany wiedzy i doświadczeń, ale również manifestację zaangażowania Małopolski w odbudowę Ukrainy po zniszczeniach wojennych. Udział wzięli przedstawiciele klastrów, przedsiębiorstw, świata nauki oraz administracji, co podkreślało multidyscyplinarny charakter konferencji.

Marszałek Województwa Małopolskiego, Witold Kozłowski, zaznaczył, że współpraca małopolskich i ukraińskich klastrów oraz podmiotów gospodarczych odgrywa fundamentalną rolę w dążeniu do innowacyjności i rozwoju gospodarczego. Ten dialog jest podstawą do tworzenia innowacyjnych rozwiązań i projektów o znaczeniu rynkowym.

Zanim rozpoczęła się konferencja, polska delegacja miała okazję odwiedzić park przemysłowy Horodok, co umożliwiło zapoznanie się z projektami mającymi na celu łączenie biznesu, nauki i klastrów oraz skuteczne przyciąganie inwestycji na Ukrainę.

Inicjatywa ta, otwarta przez Pana Jerzego Kopcia z UMWM, była doskonałą okazją do przedstawienia innowacyjnych rozwiązań, wymiany najlepszych praktyk i nawiązywania nowych, silnych relacji pomiędzy uczestnikami z różnych sektorów. Zrównoważony rozwój regionalny stał się osią tematyczną spotkania, mając na uwadze szczególnie odbudowę gospodarczą Ukrainy.

Konferencja przyczyniła się do opracowania nowych projektów i intensywnej wymiany wiedzy, przy jednoczesnym prowadzeniu sesji tematycznych i paneli dyskusyjnych. Uczestnicy mieli okazję nie tylko do prezentacji swoich projektów, ale także do korzystania z porad ekspertów i wymiany doświadczeń z innymi klastrami.

Znaczenie tego spotkania wykracza poza bezpośrednią wymianę myśli i pomysłów – to przede wszystkim ustanowienie nowych kontaktów, które otwierają perspektywy długoterminowej współpracy. Takie działania mają ogromny wpływ na transfer technologii oraz rozwój większych i bardziej kompleksowych projektów.

Podsumowując, konferencja w Lwowie była nie tylko świadectwem solidarności Małopolski z Ukrainą, ale przede wszystkim konkretnym krokiem w stronę gospodarczej odbudowy i rozwoju. Wzajemne projektowanie inicjatyw, transfer wiedzy i technologii, a także ciągła komunikacja między podmiotami ekonomicznymi kładą fundamenty pod długotrwałą, owocną współpracę, która ma szansę zaowocować zauważalnym postępem w obu regionach.

więcej w magazynie: Lightweight.p oraz na wodorowe.info