XX Sympozjum KOMPOZYTY 2016 – Teoria i Praktyka

W dniach 27 – 29 kwietnia 2016 roku w Hotelu Uroczysko w Cedzynie k. Kielc odbyło się XX Sympozjum KOMPOZYTY – Teoria i praktyka. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych.


W sympozjum wzięli udział naukowcy oraz pracownicy takich instytucji i firm, jak:

– Politechnika Częstochowska,

– LPP Equipment,

– New Era Materials,

– Akademia Pedagogiczna z Krakowa,

– Politechnika Warszawska,

– Akademia Górniczo – Hutnicza,

– Instytut Konstrukcji Maszyn,

– Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych,

– Politechnika Lubelska,

– Politechnika Białostocka,

– Politechnika Śląska,

– Wojskowa Akademia Techniczna,

– Politechnika Krakowska,

– Instytut Techniki,

– Instytut Obróbki Plastycznej,

– Instytut Mechaniki Precyzyjnej,

– Instytut Metali Nieżelaznych,

– Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

– Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN,

– Politechnika Poznańska,

– Akademia Morska w Szczecinie,

– Politechnika Świętokrzyska.

W ramach sympozjum uczestnicy przedstawili bardzo szeroki wachlarz prac, dotyczących materiałów oraz konstrukcji obejmujących zakresem polimery, ceramikę oraz metale.

Jako elementy zakresu omawianych zagadnień można wyróżnić:

• problemy wytwarzania kompozytowych elementów statków powietrznych,

• nowoczesne kompozyty ceramika – elastomer na pancerze pojazdów wojskowych,

• diagnostyka konstrukcji kompozytowych (i innych) z użyciem akustyki i termografii,

• problemy technologii otrzymywania kompozytów metalowych przez odlewanie i spiekanie,

• problematyka modelowania numerycznego zjawisk fizycznych w materiałach,

• zastosowanie nowych komponentów (w tym materiałów odpadowych) w kompozytach,

• badania podatności na korozję materiałów i konstrukcji wielomateriałowych,

• problematyka oceny połączenia międzyfazowego w kompozytach różnego typu,

• badania materiałów do zastosowań biomedycznych,

• materiały funkcjonalne i inteligentne,

• innowacyjne technologie otrzymywania nanokompozytów różnego typu,

• aspekty wspomagania modelowaniem komputerowym procesu projektowania konstrukcji,

• analiza wpływu różnych czynników technologicznych na właściwości fizyczne materiałów,

• materiały i struktury wielofazowe o specjalnych właściwościach fizycznych.

Większość zaprezentowanych prac została (lub zostanie) opublikowana w czasopiśmie Composites Theory and Practice (11 pkt. MniSW, obecne na Web of Science).

Oprócz części związanej z obradami merytorycznymi organizatorzy Sympozjum zadbali również o część towarzyską (bankiet oraz ognisko) oraz kulturalną (wycieczka do bazyliki w Świętym Krzyżu) tego wydarzenia.

Polecamy udział w kolejnych edycjach sympozjum KOMPOZYTY – Teoria i praktyka oraz publikację swoich wyników lub osiągnięć w czasopiśmie Composites Theory and Practice. Aktualne informacje dotyczące sympozjum oraz czasopisma można znaleźć na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych (PTMK):http://www.ptmk.net/

Zapraszamy do zapoznania się.

Autor: Mateusz Kozioł

Mateusz.Koziol@polsl.pl