Pierwszy Saksońsko-Polski Dzień Innowacji we Wrocławiu

W piątek 22 września 2017 r. odbył się pierwszy Saksońsko-Polski Dzień Innowacji we Wrocławiu w Ratuszu w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej.

Na spotkaniu zjawili się licznie przedstawiciele nauki oraz przemysł polskiego, jak również byli obecni przedstawiciele nauki i przemysłu Saksonii.

Sesje otworzył Uwe Behnisch z Biura Łącznikowego Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu, a następnie słowo powitalne wygłosili przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia pan doktor Jacek Osowski oraz Rektor Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie (Technische Universitaet Dresden) prof. Prof. Hans Müller-Steinhagen. Pierwszą sesję zakończyła Christiana Bach-Kaienburg, kierowniczka Biura Transferowego u Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, która opowiadała podobnie jak rektor o możliwości współpracy transgranicznej pomiędzy, Saksonią i Dolnym Śląskiem. Kolejna sesja dotyczyła rozwoju nowych modeli współpracy i rozpoczął ją Pan Kazimierz Monkiewicz ekspert w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), który przedstawił prezentację dotyczącą możliwości finansowania w ramach programu EFRE. Bardzo ciekawą prezentacje przedstawił Pan profesor Tadeusz Uhl dotyczącą promowania studenckich spółek typu spin-off. Wystąpienie zakończył przykładem spółki stworzonej pomiędzy profesorami oraz studentami uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej, która odniosła sukces międzynarodowy. Sesja została zakończona prezentacją Prof. Maik Gude z Instytutu Konstrukcji Lekkich i Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych, Technische Universität Dresden, dotyczącą otwartej platformy rozwoju zaawansowanych technologii lekkich systemów konstrukcyjnych przeznaczonej dla przyszłych pojazdów elektrycznych – FOREL.

Po przerwie rozpoczęła się sesja dotycząca budowy sieci i w transferze technologii z uczelni i jednostek specjalizujących się w transferze, którą otworzył dr Ulf Martin, dyrektor Leichtbau-Zentrum Sachsen GmbH, należącej do TUDAG-Gruppe grupę. Wystąpienie dotyczyło komercjalizacji wiedzy pozwalającej na kształtowanie przyszłości, w której jako przykłady przedstawił firmy zależne od Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie odnoszące sukces. Następnie pan profesor Hubert Jäger, prezes zarządu klastra Carbon Composites e.V. oraz dr Andrzej Czulak dyrektor ds. strategii rozwoju firmy NEw Era Materials przedstawili prezentację „tworzenie oraz rozbudowa sieci klastrów technologicznych”. Pierwszą część prezentacji dotyczyła w głównej mierze klastra kompozytowego Carbon Composites e.V., natomiast dr Czulak przedstawił koncepcję tworzenia Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych oraz zalet z nim związanych.

Prezentacje prof. Huberta Jägera oraz dr. Andrzeja Czulak, zostały umieszczone w informacjach do tej strony.

Wystąpienie zakończyło się informacją o powołaniu polskiego Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych oraz współpracy z klastrem Carbon Composites e.V. z Niemiec.

W kolejną sesji wystąpienia dotyczyły poszerzania strategicznych kooperacji, w których swoją prezentację wygłosił pan prof. Edward Chlebus Dyrektor Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych Politechniki Wrocławskiej oraz Przedstawiciel „saksońskiego sojuszu na rzecz technologii efektywnego wytwarzania materiałów i zasobów” w skrócie AMARETO pan doktor Filip Klimont koordynator lokalny amaretto z instytutu Fraunhofera z Chemnitz.

Ostatnim obszarem, o którym można było usłyszeć na Saksońsko-Polskim Dniu Innowacji była współpraca pomiędzy nauką i przemysłem w regionach przygranicznych. Pierwszą prezentację dotyczącą możliwości finansowania w regionach przygranicznych wygłosił pan Paweł Kurant dyrektor zarządzający wspólnym sekretariatem programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020, oraz pani Anna Kurzynoga prezentująca InnoCoopPolSax – Wspieranie współpracy transgranicznej sprzyjającej innowacji w obszarze pogranicza polsko-saksońskiego.

Saksońska-Polski Dzień Innowacji został zakończony prezentacjami dotyczącymi Saksońsko-Polskiej platformy xborderinnovation.eu u wygłoszonej przez Chrystiana Bruchatz z centrum synergicznego rozwoju Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie.

Następnie wszyscy uczestnicy spotkania przenieśli się na Plac Solny, gdzie nastąpiło otwarcie wystawy naukowej pt. Dresden koncept.