KOMPOZYTmeeting w Sosnowcu

28 lutego w Centrum Targowo- Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu rozpoczęły się pierwsze targi kompozytowe o nazwie KOMPOZYTmeeting w ramach spotkania INDUSTRYmeeting. Przedstawiono na nich innowacyjne rozwiązania z branży kompozytowej, jak również byli obecni przedstawiciele uczelni wyższych. Aglomeracja śląska to niezaprzeczalnie największy rynek przemysłowy w Polsce, stąd też targi przyciągnęły wiele interesujących firm. Pierwszego dnia targów odbywały się prelekcje obecnych wystawców i naukowców, prezentowane na stoiskach oraz w strefie prezentacji. Drugiego dnia odbyły się zawody szlifierzy organizowane przez firmę 3M. Spośród wielu firm obecnych na targach bardzo dużym zainteresowaniem mogła się poszczycić firma New Era Materials z okolic Krakowa, która przedstawiła autorskie technologie TSF i RPM. Każdy zainteresowany, po chwili rozmowy z przedstawicielami firmy New Era Materials otrzymywał wytworzoną na miejscu pamiątkę w postaci karty wykonanej z wybranego przez gościa materiału ASSET SHEET w technologii Thermoset Sheet Forming.
Expo Silesia to centrum targowo- konferencyjne działające od 2008 roku zlokalizowane w aglomeracji śląskiej, na terenie Sosnowca. W ciągu 8 lat swojej działalności zorganizowane tam zostało

ponad 280 imprez o charakterze targowym, w których uczestniczyło łącznie ponad 23 tys. osób.