XXI Sympozjum “KOMPOZYTY 2017 -Teoria i praktyka”

Już po raz 21 odbędzie się sympozjum “KOMPOZYTY 2017 -Teoria i praktyka”, na którym przedstawiciele nauki oraz biznesu będą mogli wymienić swoje doświadczenia z zakresu projektowania, badania i testowania materiałów kompozytowych, zarówno polimerowych jak i metalowych i ceramicznych. W ramach sympozjum będzie również sesja anglojęzyczna, na której wystąpią goście z całej europy.

Planowany termin i miejsce Sympozjum:

26-28 kwietnia 2017
Hotel Uroczysko 4*
Cedzyna k. Kielc

więcej informacji: