Zaawansowane technologie i współpraca międzynarodowa na rzecz przyszłości energii Odnawialnej: Wgląd w warsztaty i wizytę w Norwegii

W dniach 4 i 5 kwietnia 2024 roku, partnerzy konsorcjum projektu OFFSHORE mieli okazję uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu poświęconym przemysłowi wiatrowemu na morzu, zorganizowanym w Norwegii przez Norwegian Offshore Wind. Wydarzenie to podkreśliło istotną rolę międzynarodowej współpracy i wymiany wiedzy w dziedzinie odnawialnych źródeł energii.

Warsztaty „Boostcamp Norway: The Seaway7 Way”

Pierwszy dzień wydarzenia, zatytułowany „Boostcamp Norway: The Seaway7 Way”, zapewnił platformę do przeglądu obecnej sytuacji oraz perspektyw dla stałych i pływających turbin wiatrowych na morzu. Warsztaty te umożliwiły uczestnikom z Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych i innych partnerów konsorcjum szczegółowe rozmowy na temat sukcesów rynkowych oraz wyzwań, które branża wiatrowa na morzu będzie musiała stawić czoła w nadchodzących latach.

Wizyta w Marine Energy Test Centre (METCentre)

Drugi dzień wydarzenia obfitował w równie wartościowe doświadczenia, gdyż partnerzy mieli okazję odwiedzić Marine Energy Test Centre (METCentre), światowej klasy centrum testowe dla pływających technologii odnawialnych źródeł energii. METCentre, ustanowione w 2009 roku, zyskało międzynarodowe uznanie jako wiodące centrum badawcze na Morzu Północnym. Centrum oferuje kluczową infrastrukturę i usługi niezbędne do testowania technologii na płytkich i głębokich wodach (przekraczających 200 metrów), zapewniając różnorodne warunki testowe.

Znaczenie dla Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych

Dla Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych uczestnictwo w tych wydarzeniach stanowi nie tylko możliwość zdobycia nowej wiedzy i doświadczeń, ale także platformę do prezentacji własnych innowacji i technologii kompozytowych, które mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle energii odnawialnej na morzu. Spotkania te są również szansą na nawiązanie i pogłębienie współpracy międzynarodowej, co może prowadzić do nowych projektów badawczych i rozwojowych.

Przyszłość i perspektywy

Projekt OFFSHORE, wspierany przez partnerów z różnych krajów, pokazuje jak wieloaspektowa współpraca może przyczyniać się do przyspieszenia przejścia na zieloną energię. Polski Klaster Technologii Kompozytowych, korzystając z międzynarodowej platformy jaką oferuje projekt, ma szansę stać się kluczowym graczem w rozwoju nowoczesnych technologii kompozytowych, co jeszcze bardziej umocni jego pozycję na globalnym rynku energii odnawialnej.

Podsumowanie

Inicjatywy takie jak warsztaty i wizyty w ramach projektu OFFSHORE są nie tylko okazją do wymiany wiedzy, ale także świadectwem rosnącej roli międzynarodowej współpracy w przekształcaniu globalnej energetyki. Dla Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych, to również szansa na dalszy rozwój i wp