Polska prezentuje innowacje w technologiach kompozytowych na Global Industry w Paryżu

W ramach wystąpień na prestiżowych targach Global Industry w Paryżu, Polska stanęła na wysokości zadania, prezentując światowe innowacje w dziedzinie technologii kompozytowych. Na czele delegacji Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych stanął Dr Andrzej Czulak, który z entuzjazmem prezentował obecnie realizowane projekty, w tym ResC4EU oraz OFFSHORE Project.

ResC4EU, projekt skupiający się na innowacyjnych rozwiązaniach w dziedzinie odbudowy i odzyskiwania zasobów, jest szansą na rozwój zrównoważonej gospodarki i kreowanie nowych możliwości dla przemysłu w Europie. Więcej na temat projektu można znaleźć na oficjalnej stronie resc4eu.com.

Z kolei OFFSHORE Project, dostępny pod adresem www.offshore-project.eu, koncentruje się na wykorzystaniu technologii kompozytowych w sektorze morskim i offshore, co ma kluczowe znaczenie dla przyszłości zrównoważonej energii i inżynierii morskiej.

Dr Czulak, prezentując te inicjatywy, podkreślił ich znaczenie dla przyszłości technologii kompozytowych oraz ich potencjalny wpływ na różne sektory przemysłu.

Zachęcił małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) do aktywnego udziału w tych przedsięwzięciach, podkreślając, że jest to doskonała okazja do wymiany doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów biznesowych i wspólnego dążenia do realizacji ambitnych celów, które stawia przed sobą Polski Klaster Technologii Kompozytowych.

Obecność i prezentacje na Global Industry w Paryżu są dowodem na to, że polski sektor technologii kompozytowych dynamicznie się rozwija i zyskuje uznanie na arenie międzynarodowej. Jest to także sygnał dla MŚP, że dzięki współpracy i zaangażowaniu w projekty takie jak ResC4EU i OFFSHORE Project, mogą one znacząco przyczynić się do rozwoju innowacyjnych technologii i zrównoważonego przemysłu na skalę globalną.

GlobalIndustry #Innowacje #TechnologiaKompozytowa #ResC4EU #OFFSHOREProject #MŚP #Współpraca