Wspólny projekt mający na celu przyspieszenie recyklingu łopat turbiny wiatrowej. Czy PKTK jest tym tematem zainteresowany?

Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Kompozytowego (EuCIA), Europejska Rada Przemysłu Chemicznego (Cefic) i WindEurope (Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej) podjęły współpracę w celu przyspieszenia recyklingu łopat turbin wiatrowych.

Według EuCIA, energia wiatrowa zapewniła 14% energii elektrycznej w UE w 2018 roku, z 130.000 turbin wiatrowych, a liczba ta ma wzrosnąć. Obecnie w sektorze energii wiatrowej do produkcji łopat turbin wiatrowych wykorzystuje się 2,5 miliona ton materiałów kompozytowych, mówi EuCIA. Oczekuje się, że w ciągu najbliższych pięciu lat 12 000 turbin wiatrowych zostanie wycofanych z eksploatacji. Z tego powodu EuCIA twierdzi, że rozszerzenie zakresu opcji recyklingu ma kluczowe znaczenie dla rozwoju branży.

„Pierwsza generacja turbin wiatrowych zaczyna kończyć swój okres eksploatacji i zostaje zastąpiona przez nowoczesne turbiny”, mówi Giles Dickson, dyrektor generalny WindEurope. „Recykling starych łopat jest dla nas priorytetem, a współpraca z przemysłem chemicznym i tworzyw sztucznych pozwoli nam to zrobić w najbardziej efektywny sposób”.

„Przemysł chemiczny odgrywa decydującą rolę w procesie przechodzenia na gospodarkę obiegu zamkniętego, inwestując w badania i rozwój nowych materiałów, które sprawiają, że łopaty turbin wiatrowych są bardziej niezawodne, przystępne cenowo i nadają się do recyklingu”, mówi Marco Mensink, dyrektor generalny Cefic. „Innowacja narodziła się dzięki współpracy i cieszymy się na wspólną pracę nad rozwojem recyklingu łopat turbin wiatrowych.

„Sektor energii wiatrowej zawsze przodował w wykorzystywaniu kompozytów, ponieważ mają one kluczowe znaczenie dla zrównoważonego wytwarzania energii”, mówi Roberto Frassine, prezes EUCIA. „Mamy nadzieję, że dzięki tej współpracy ustanowimy wielki standard branżowy, który ostatecznie pomoże również klientom z innych branż, takich jak budownictwo i infrastruktura morska”.

Doświadczenia z recyklingu turbin wiatrowych zostaną następnie przeniesione na inne rynki w celu zwiększenia zrównoważonego rozwoju kompozytów.

Tekst przetłumaczony z: https://www.compositesworld.com/