Włókna bazaltowe – rynek


Włókno bazaltowe znajduje coraz większe zastosowanie w segmencie budownictwa i infrastruktury ze względu na jego wysoką wytrzymałość i właściwości antykorozyjne. To rosnące wykorzystanie włókien bazaltowych w przemyśle budowlanym i infrastrukturalnym wynika głównie z ich właściwości przyjaznych dla środowiska, dobrej kompatybilności z betonem i łatwości mieszania przy wysokim stężeniu. Włókna bazaltowe oferują wyższą wytrzymałość mechaniczną, która jest wymagana przy budowie w ekstremalnych warunkach. Są one dostępne w znacznie niższej cenie w porównaniu do wszystkich innych włókien alkalicznych. Dlatego też oczekuje się, że w okresie objętym prognozą przemysł budowlany i infrastrukturalny będzie się rozwijał z wysokim współczynnikiem wzrostu

Przewiduje się, że rynek włókien bazaltowych wzrośnie z 227 mln USD w 2019 r. do 397 mln USD do 2024 r., przy Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu będzie na poziomie 11,8% w latach 2019-2024. Rynek ten rośnie ze względu na wysoki popyt ze strony branży budowlanej i infrastrukturalnej, motoryzacyjnej i transportowej oraz przemysłu elektrycznego i elektronicznego.
Oczekuje się, że przemysł budowlany będzie również się bardzo mocno rozwijał w latach 2019-2024.

Basalt Fiber Market

W okresie objętym prognozą duży udział w rynku włókien bazaltowych miało włókno ciągłe, zarówno pod względem wartości jak i ilości.
Włókna bazaltowe w postaci ciągłej mają większy udział w całym rynku włókien bazaltowych. Ten wysoki wzrost wynika głównie z rosnącego popytu ze strony sektora budowlanego. Ciągłe włókna bazaltowe posiadają takie cechy, jak doskonałstosunek ceny do wytrzymałości, wysokawytrzymałość na rozciąganie i doskonałe pozostałe właściwości mechaniczne. Ponadto, ciągłe włókna bazaltowe są przyjazne dla środowiska, co sprawia, że nadają się do różnych zastosowań, takich jak siatki wzmacniające, rury, pojemniki, materiały do izolacji elektrycznej i inne. Dodatkowo oferują one wyższą wytrzymałość niż stal, co czyni je preferowanym materiałem w budownictwie.

Basalt Fiber Market

Oczekuje się, że wzrost rynku włókien bazaltowych w regionie Azji, Australii i Pacyfiku będzie napędzany przez rosnące zużycie włókien bazaltowych w różnych gałęziach przemysłu, takich jak energetyka wiatrowa, budownictwo i infrastruktura, elektryka i elektronika oraz przemysł motoryzacyjny. Wzrost ten jest również spowodowany szybkim rozwojem przemysłowym w Chinach. Producenci włókien bazaltowych w Chinach opracowują nowe technologie produkcji włókien bazaltowych, które koncentrują się na produkcji tanich, ciągłych włókien bazaltowych. Sektor transportu oraz sektor elektryczny i elektroniczny w Chinach są głównymi konsumentami włókien bazaltowych, co powinno jeszcze bardziej wzmocnić pozycję rynkową. Chiny dysponują również ogromnymi możliwościami produkcyjnymi w zakresie włókien bazaltowych, które mogą zaspokoić każdy nagły wzrost popytu.

Global Basalt Fiber Market

Popyt na produkty nie powodujące korozji stale rośnie w branży budowlanej, ponieważ pomaga to obniżyć koszty i wydłużyć żywotność konstrukcji wykonanych przy ich użyciu. Jednym z takich rozwiązań jest stosowanie bezkorozyjnych prętów kompozytowych z włókien bazaltowych jako zbrojenia betonu. Kompozyty bazaltowe są odporne na korozję, składają się w 80% z włókien i mają wytrzymałość na rozciąganie trzykrotnie większą niż pręty stalowe normalnie stosowane w budownictwie. W porównaniu z prętami stalowymi, pręty zbrojeniowe BFRP (tworzywo sztuczne wzmacniane włóknami bazaltowymi) znacznie poprawiają żywotność konstrukcji inżynieryjnych, w których korozja jest głównym czynnikiem.

Włókno bazaltowe jest szeroko stosowane w budownictwie i infrastrukturze. Chociaż włókno bazaltowe ma lepsze właściwości w porównaniu do włókna szklanego typu E i włókna szklanego typu S, nie jest wykorzystywane komercyjnie w wielu zastosowaniach. Istnieje ogromny potencjał dla włókien bazaltowych w zastosowaniach morskich, motoryzacyjnych i transportowych, w przemyśle lotniczym i astronautycznym oraz obronnym, w produkcji artykułów sportowych i wiatrowych. Jednakże, ze względu na brak jasności co do zastosowań włókna bazaltowego, włókno szklane jest nadal ulubionym materiałem.

Zapotrzebowanie na przyjazne dla środowiska i łatwo poddające się recyklingowi produkty z włókien i kompozytów wzmacnianych włóknami wzrasta ze względu na nowe, surowe przepisy administracyjne. Wielu konsumentów woli również używać produktów nadających się do recyklingu, które nie szkodzą środowisku.

Kraje rozwinięte, w tym Niemcy, USA i Japonia, koncentrują się na stosowaniu produktów przyjaznych dla środowiska zamiast produktów ropopochodnych. Europa nalega na stosowanie materiałów pochodzenia biologicznego, zachęcając do recyklingu części pojazdów lub czyniąc producentów samochodów odpowiedzialnymi za ich utylizację po zakończeniu okresu użytkowania pojazdów. Rząd japoński postawił sobie za cel zastąpienie do 2020 r. 20% zastapienia tworzyw sztucznych produktami odnawialnymi. Oczekuje się, że przepisy te zwiększą wykorzystanie kompozytów z włókien naturalnych, takich jak włókno bazaltowe, w motoryzacji i transporcie, budownictwie i infrastrukturze, elektryce i elektronice oraz innych gałęziach przemysłu wykorzystujących je do celów końcowych.

Główni producenci włókien bazaltowych na świecie: Kamenny Vek (Russia), Zhejiang GBF Basalt Fiber Co. (China), Mafic SA (Ireland), Technobasalt-Invest LLC (Ukraine), Russian Basalt (Russia), ISOMATEX SA (Belgium), INCOTELOGY GmbH (Germany), Sudaglass Basalt Fiber Technology (US), Shanxi Basalt Fiber Technology Co., Ltd (China), Mudanjiang Basalt Fiber Co. (China)

Europe Basalt Fiber Industry
Asia Pacific Basalt Fiber Industry By End-Use

Przewiduje się, że pozytywne perspektywy zastosowań w różnych gałęziach przemysłu, w tym w budownictwie, przemyśle lotniczym i astronautycznym oraz obronnym, motoryzacyjnym i elektronicznym, zwiększą udział przemysłu włókien bazaltowych. Rosnące obawy związane z ochroną środowiska spowodowały wśród producentów zmianę paradygmatu w kierunku materiałów kompatybilnych ze środowiskiem. Oczekuje się, że czynniki takie jak niski koszt, wysoka wytrzymałość mechaniczna i chemiczna przyczynią się do dalszego wzrostu wskaźnika penetracji produktu. Rosnący popyt na włókna pochodzenia naturalnego w stosunku do włókien produkowanych syntetycznie prawdopodobnie stworzy nowe możliwości rozwoju dla uczestników przemysłu.

Silny popyt na tekstylia techniczne w całej branży budowlanej i produkcyjnej zwiększy zapotrzebowanie na włókna bazaltowe. Przesunięcie preferencji w kierunku prętów z polimerów wzmacnianych włóknami bazaltowymi (BFRP) jako substytutu wzmocnień stalowych w sektorze budowlanym przyczyni się do dalszego rozwoju branży. Zwiększenie inwestycji w działania badawczo-rozwojowe mające na celu zwiększenie zakresu stosowania włókien bazaltowych w przemyśle włókienniczym będzie sprzyjać nowym możliwościom dla uczestników sektora w prognozowanych ramach czasowych.

Rosnąca konieczność ograniczenia śladu węglowego spowoduje wzrost popytu na produkty w sektorze energetycznym. Znaczący wzrost popytu na te włókna ze względu na ich doskonałe właściwości, takie jak niskie obciążenie szczytowe i wysoka absorpcja energii, przyczyni się do dalszego rozwoju całego przemysłu. Rosnące obawy związane z globalnym ociepleniem i zanieczyszczeniem środowiska przyczynią się do rozwoju działalności gospodarczej, ponieważ stosowanie włókien bazaltowych w zakładach produkcyjnych spowoduje minimalizację odpadów, co pomoże zachować różne zasoby ekologiczne.

Szybka ekspansja sektora motoryzacyjnego i rosnące zastosowanie materiałów o doskonałych właściwościach mechanicznych, fizycznych i chemicznych w całym sektorze motoryzacyjnym będą wspierać rozwój przemysłu. Ostatni postęp w nauce o polimerach toruje drogę do rozwoju rynku włókien bazaltowych, ponieważ produkt ten jest wykorzystywany do produkcji klocków hamulcowych, podsufitek i innych zastosowań wewnętrznych dla przemysłu motoryzacyjnego. Jednak dostępność innych substytutów, w tym włókna szklanego i niewystarczająca podaż surowców może zahamować rozwój biznesu.

Źródła: https://www.marketsandmarkets.com/; https://www.gminsights.com/