Republika Korei Podejmuje Krok w Kierunku Wzmocnienia Potęgi Technologicznej w Mobilności, Lotnictwie i Obronie Narodowej

Artykuł skrócony:

„Republika Korei Podejmuje Krok w Kierunku Wzmocnienia Potęgi Technologicznej w Mobilności, Lotnictwie i Obronie Narodowej”

Republika Korei intensywnie rozwija branżę kompozytów węglowych, ustanawiając w 2021 roku organizację KCARBON, której celem jest systematyczne wspieranie tego przemysłu jako strategicznego sektora gospodarki narodowej. Ambicją kraju jest zdobycie 10% udziałów na światowym rynku i osiągnięcie wiodącej technologii do 2030 roku, dzięki śmiałym inwestycjom w kompozyty węglowe.

Sektor mobilności, lotnictwo oraz obronność to przykłady wykorzystania technologii kompozytów węglowych w Korei. W 2020 roku wprowadzono prawo wspierające gospodarkę wodorową, prowadząc do rozwoju społeczeństwa wolnego od emisji CO2. W ramach dążenia do neutralności węglowej w 2050 roku, opracowywane są różnorodne innowacyjne technologie, a pojazdy ekologiczne stają się powszechnie dostępne, wsparte intensywnymi inwestycjami w branżę materiałową, części i sprzęt.

Korea jest czwartym krajem, który rozwinął technologię włókna węglowego w 2013 roku, a w 2022 roku osiągnięto sukces w postaci opracowania włókna o wysokiej wytrzymałości (6.4 GPa). Rząd aktywnie wspiera zastosowanie krajowych kompozytów węglowych w lotnictwie i obronności, co są kluczowymi obszarami zapotrzebowania. W grudniu 2022 roku ustanowiono strategię rozwoju kompozytów w tych sektorach, realizując projekty pilotażowe o wartości 100 miliardów wonów.

Na targach KOMPOZYT-EXPO 2023, KCARBON wraz z firmami DACC Carbon Co. Ltd. i HBE F&M, promowały technologie 'obronne’ i 'wodorowe’, wykorzystujące kompozyty węglowe. DACC Carbon, oddzielony od Korea Aerospace Industries, specjalizuje się w technologii ultra-wysokotemperaturowych kompozytów węglowych, a HBE F&M produkuje zaawansowane lekkie i bezpieczne butle wodorowe.

Rynek zbiorników do przechowywania wodoru w Korei ma wzrosnąć do 700 miliardów wonów do 2030 roku. Technologie koncentrują się na butlach Typu III, IV i V, stosowanych w pojazdach na wodór oraz przyczepach rurowych. KCARBON zakończył rozwój pojemników do przyczep wodorowych i wdrożył je w testach, mając na celu uzyskanie międzynarodowych certyfikatów.

Oprócz tego, agencja opracowała elastyczne pojemniki wodorowe, które będą stosowane w platformach pojazdów elektrycznych na wodór, oraz prototyp bezlinerowego pojemnika ciśnieniowego Typu V, dzięki czemu udało się zmniejszyć wagę o 10% w stosunku do Typu IV. Planuje się zastosowanie tych nowych rozwiązań w pojazdach powietrznych oraz przemyśle kosmicznym.

Całość w magazynie: Lightweight.pl oraz na wodorowe.info