Innowacyjne Ciśnieniowe Zbiorniki Kompozytowe

Firma Amargo® w kooperacji z Politechniką Warszawską i Wrocławską zaprojektowała zaawansowane ciśnieniowe zbiorniki kompozytowe z uchylną dennicą, przeznaczone do przechowywania substancji chemicznych o wysokiej reaktywności. Zbiorniki te cechują się możliwością monitorowania stanu i pracy konstrukcji poprzez zintegrowane czujniki, gwarantując bezpieczeństwo i trwałość.

Wprowadzenie: Zwiększone wymagania przemysłu i ochrony środowiska skłaniają do innowacji w konstrukcjach zbiorników, szczególnie dla chemikaliów o wysokiej agresywności. Firma Amargo® oferuje tu swoje rozwiązania, w tym systemy „Pure Plus” do zastosowań wymagających wysokiej czystości.

Opis Produktu: Nowe zbiorniki kompozytowe charakteryzują się lekkością, wytrzymałością i odpornością na chemikalia, z możliwością ciśnieniowej pracy. Ich konstrukcja dwuwarstwowa z linerem termoplastycznym, uchylną dennicą i wzmocnioną budową pozwala na szerokie zastosowanie w przemyśle.

Opis Systemu Kontroli: System monitorowania opiera się na czujnikach PZT, które wykrywają uszkodzenia i zagrożenia dla szczelności zbiornika. Badania potwierdziły skuteczność tej technologii w detekcji ubytków i pęknięć, z możliwością wizualizacji stanu zbiornika.

Kierunki Rozwoju: Technologia znajdzie zastosowanie w ramach strategii UE dotyczącej klimatu i infrastruktury wodorowej, umożliwiając poprawę dyfuzyjności i szczelności zbiorników do przechowywania wodoru, włączając się w procesy wytwarzania, magazynowania i dystrybucji energii odnawialnej oraz wodoru do celów transportowych.

Cały artykuł w magazynie branżowym LIGHTWEIGHT oraz na stronie wodorowe.info