Leichtbausymposium 2022

W dniach 30.06 – 01.07 2022 roku odbyło się 25, jubileuszowe Symposium Konstrukcji Lekkich (Kompozytowych) w Dreźnie.

Jak przedstawiono, zrównoważone zarządzanie zasobami naszej planety można osiągnąć jedynie poprzez ograniczenie zużycia zasobów do niezbędnego minimum. Nie musi to oznaczać surowej ascezy, lecz w każdym przypadku świadome wykorzystanie cennych materiałów, które są dostępne tylko w ograniczonym zakresie. Niezbędne podejście i rozwiązania stanowiły zawsze istotę nowoczesnej inżynierii materiałów kompozytowych, opracowanej w Dreźnie na początku lat dziewięćdziesiątych. Przyjazne dla środowiska technologie kompozytowe są jedną z najpotężniejszych dźwigni przyszłości społeczeństwa w społecznej i ekologicznej gospodarce rynkowej.

Podczas Symposium Konstrukcji Lekkich (Kompozytowych) w Dreźnie przedstawiono wiele innowacyjnych technologii kompozytowych wraz z ich praktycznym wykorzystaniem w produkcji seryjnej.

Polski Klaster Technologii Kompozytowej był obecny na tej konferencji, przedstawiając swoje osiągnięcia w ostatnim okresie, oraz kilka ciekawych produktów opracowanych przez firmy należące do klastra.