Czy polscy przedsiębiorcy są zainteresowani i gotowi na przemysł 4.0?

Autor: Dominik Bugajski

Pytanie

Odpowiedzi na powyższe pytanie zdają się być już mocno przeanalizowane, więc czy aby zasadne jest zadać je po raz kolejny teraz, na początku 2022 roku? Otóż tak, ponieważ ostatnie dwa lata to okres bardzo zmiennego i nieprzewidywalnego okresu w gospodarce. Dlatego w świetle tej wiedzy, warto zająć się nie tylko analizą odpowiedzi, ale i próbą wskazania dalszych kroków w działaniach prorozwojowych Przemysłu 4.0 w Polsce. 

Pojęcia kojarzące się z Przemysłem 4.0,
Źródło: ,,Badanie potrzeb i gotowości małopolskich MMŚP do adaptacji rozwiązań właściwych modelowi tzw. Przemysłu 4.0”

Analiza

Dogłębna analiza wyników badań przeprowadzonych na zlecenie Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Województwa Małopolskiego opublikowanego w opracowaniu pt. ,,Badanie potrzeb i gotowości małopolskich MMŚP do adaptacji rozwiązań właściwych modelowi tzw. Przemysłu 4.0” nasuwa kilka podstawowych wniosków. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę obiektywnego rozważenia najważniejszych z nich, które są kluczowe dla przedsiębiorców zainteresowanych implementacją rozwiązań przemysłu 4.0  w swoich firmach. Schemat jaki przyjęto przy omówieniu raportu jest analogiczny do kolejności zagadnień w nim analizowanych, jednak w niektórych przypadkach, ze względu na silne powiązania pewnych zjawisk są one łączone. Należy dodać, że badanie przeprowadzone było na terenie Małopolski na próbie 1016 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw pod kątem wiedzy, poziomu zainteresowania oraz implementacji rozwiązań z zakresu przemysłu 4.0.

Znajomość poszczególnych koncepcji/rozwiązań związanych z modelem P4.0;
Źródło: ,,Badanie potrzeb i gotowości małopolskich MMŚP do adaptacji rozwiązań właściwych modelowi tzw. Przemysłu 4.0”

Pierwszymi zagadnieniami badania była analiza zrozumienia idei przemysłu 4.0 oraz wiedzy na jego temat pod kątem implementacji kluczowych jego rozwiązań. I tu powstaje pierwszy problem z postrzeganiem terminologii związanej z przemysłem 4.0, mianowicie należy mieć świadomość, że czwarta rewolucja przemysłowa to rewolucja cyfrowa. Oczywiście nie można tego osiągnąć bez przejścia przez wcześniejsze poziomy 2.0 i 3.0, ale w P4.0 naszym celem jest integracja cyfrowa wszystkich dotychczasowych procesów i włączenie do nich analizy cyklu życia produktu oraz tworzenie  nowych modeli biznesowych. Dlatego nie można wykazywać w komponentach P4.0 celów takich jak automatyzacja (przemysł 3.0) oraz mechanizacja ( P2.0). Dlatego w kontekście drogi do przemysłu 4.0, jaką muszą nasze przedsiębiorstwa przejść przez kolejne etapy rewolucji przemysłowej, muszą one być uwzględniane, ale nie są one jego składowymi w sensie zakresu implementacji czy poziomu technologicznego 4.0 . Zrozumienie samej idei wdrażania rozwiązań P4.0, oceny poziomu dojrzałości i procesu implementacji wybranych rozwiązań, są kluczową wiedzą, determinującą dalsze decyzje przedsiębiorców. Brak możliwości szybkiego jej pozyskania lub korzystanie ze źródeł, które same nie dają pełnego obrazu czym P4.0 jest, niejednokrotnie zniechęca władze firm do podejmowania działań w tym kierunku.

Dalsza część artykułu w piśmie Lightweight.pl

mgr inż. Dominik Bugajski         

Koordynator ds. wdrożeń Przemysłu 4.0
Konsultant ADMA                    

Kontakt dla przedsiębiorców poszukujących aktywnego wsparcia z dziedziny przemysłu 4.0 
(szkoleń, badań dojrzałości, planów transformacji i implementacji, mentoringu oraz opinii niezależnych ekspertów):     

tel. +48 732 555 837,    

e-mail: dominik.bugajski@cebrio.pl