Bez kompozytów nie ma Europejskiego Zielonego Ładu

Podczas jednodniowej konferencji w Brukseli, organizowanej z inicjatywy doradczego zespołu ds. lekkich technologii przy niemieckim Federalnym Ministerstwie Gospodarki i Ochrony Klimatu, we współpracy z Composites United, VDMA, Fraunhofer PYCO oraz wsparciem biura ds. lekkich technologii przy Federalnym Ministerstwie Gospodarki i Ochrony Klimatu i dalszych krajowych oraz międzynarodowych sieci partnerskich, przedstawimy kluczowe aspekty kompozytów w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu.

Główne przesłanie: Kompozyty są kluczowe dla sprostania wielu współczesnych wyzwań, takich jak ochrona klimatu, efektywność energetyczna i wykorzystanie zasobów. Poprzez odpowiednie uwarunkowania polityczne, technologia lekka może tworzyć i utrzymywać nowe, zrównoważone miejsca pracy w Europie.

Cele:

  1. Zwiększenie politycznej świadomości potencjału kompozytów na poziomie UE poprzez ukazanie jej znaczenia dla realizacji strategicznych celów i programów UE, takich jak: Zielony Ład, Plan Przemysłowy Zielonego Ładu, Akt Netto Zero, Akt Surowców Krytycznych, REACH.
  2. Wyznaczenie kontaktu ds. kompozytów na szczeblu UE.
  3. Zainicjowanie programów finansowania UE we współpracy z Europejską Siecią Lekkich Technologii (ELN).
  4. Ustanowienie kanałów komunikacji pomiędzy przemysłem kompozytowym, badaniami naukowymi i Komisją Europejską.

W ramach konferencji eksperci z różnych dziedzin podkreślą, że kompozyty mają ogromny potencjał w przyczynianiu się do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu. Dzięki nim możliwe jest znaczące zmniejszenie emisji CO2, zwiększenie efektywności energetycznej oraz oszczędności surowców.

Aby w pełni wykorzystać potencjał kompozytów, konieczne jest jednak zwiększenie współpracy między sektorem przemysłowym, naukowym i politycznym na poziomie UE. Wprowadzenie programów finansowania, ustanowienie kanałów komunikacji oraz wyznaczenie kontaktu ds. kompozytów na szczeblu UE to kluczowe działania, które pozwolą osiągnąć cele zawarte w agendzie konferencji.

Podsumowując, kompozytów ma ogromne znaczenie dla realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. Współpraca pomiędzy przemysłem, nauką i polityką jest kluczowa dla zwiększenia świadomości na temat jej potencjału oraz wprowadzenia odpowiednich regulacji i programów finansowania. Inicjatywy takie jak konferencja w Brukseli są ważnym krokiem na drodze do osiągnięcia wspólnych celów w zakresie ochrony klimatu, efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju w Europie.

AGENDA