1. “Ukrainian – Polish – German Virtual Meeting”

“Modern composite and construction materials and technologies today and in the future”

Wirtualne spotkanie polsko-niemiecko-ukraińskie z dnia 15 lutego 2024 r. zgromadziło ponad 60 ekspertów i zainteresowane strony z sektora materiałów kompozytowych i technologii budowlanych, podkreślając znaczenie współpracy międzynarodowej w tej dynamicznie rozwijającej się branży. Organizowane przez Polski Klaster Technologii Kompozytowych (PKTK), spotkanie zapewniło platformę dla wymiany wiedzy i doświadczeń między przedstawicielami Polski, Niemiec i Ukrainy.

Dr. Andrzej Czulak z PKTK otworzył konferencję, akcentując rolę innowacji w przemyśle kompozytowym. Następnie, Alexandre Yurchak z Ukraińskiego Sojuszu Klastrów oraz Ukraińskiego Stowarzyszenia Materiałów Budowlanych przedstawił przegląd działalności i celów swojej organizacji, podkreślając znaczenie rozwoju sektora w Ukrainie.

Martin Kretschmann i Roy Thyroff z Composites United przedstawili swoją wizję międzynarodowej współpracy i znaczenie kompozytów w przemyśle. Agnieszka Bachórz z Regionu Małopolskiego podkreśliła rolę regionu w kolaboracji międzynarodowej, wskazując na potencjał lokalnych przedsiębiorstw i instytucji badawczych.

Sekcja dotycząca recyklingu odpadów z rozbiórek budynków, prezentowana przez przedstawiciela UABM, zwróciła uwagę na wyzwania i potrzeby związane z zastosowaniem materiałów pochodzących z demontażu. Dr Michał Wieczorek z Łukasiewicza – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych omówił potencjał badawczy instytutu, otwierając drogę do innowacji w materiałach kompozytowych.

Z kolei prezentacja z Technische Universität Dresden, prowadzona przez dr.-Ing. Mike’a Thieme, Daniela Wohlfahrta i Hannesa Pellera, skupiła się na potencjale zastosowania nowych wzmocnień z włókna węglowego w budownictwie. Wojciech Guziewicz z AGH Uniwersytetu Nauki i Technologii przedstawił badania nad wysokomodułowymi prętami kompozytowymi dla przemysłu budowlanego, pokazując nowe możliwości wzmocnienia konstrukcji.

Oprócz tego, Yuriy Shchyrin i Andriy Strelchenko zaprezentowali perspektywy dla materiałów kompozytowych na Ukrainie, podkreślając możliwości rozwoju i współpracy. Prof. Sandra Gelbrich, Henrik Funke i Marvin Abstoss z Technische Universität Chemnitz przedstawili innowacyjne kompozyty i technologie w branży budowlanej, podkreślając ich potencjał na rynku europejskim.

Paweł Kopciał i Piotr Zapolski z Łukasiewicza – Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej omówili wprowadzenie innowacyjnych produktów budowlanych na rynek europejski, zwracając uwagę na znaczenie badań i rozwoju w procesie komercjalizacji.

Zakończenie spotkania, w formie dyskusji podsumowującej, pozwoliło na refleksję nad przedstawionymi tematami, podkreślając znaczenie współpracy międzynarodowej dla rozwoju branży materiałów kompozytowych. Organizatorzy – PKTK, CU oraz UCA – podsumowali kluczowe wnioski i nakreślili perspektywy na przyszłą współpracę, potwierdzając, że wirtualne spotkanie polsko-niemiecko-ukraińskie stanowi ważny krok w kierunku integracji i innowacji w sektorze materiałów kompozytowych.