Znalezienie newraglicznch punktów [2021-14572-50202]

Termin składania ofert: 2021-05-31

Data opublikowania ogłoszenia: 2021-05-24

Data ostatniej zmiany: 2021-05-24

Powstaje w kontekście projektu

POIR.02.03.05-12-0108/19 – Modernizacja konstrukcji fotela do pracy lub relaksu o nazwie PUM przy wykorzystaniu nowoczesnych materiałów kompozytowych

Warunki zmiany umowy

Szczegółowe informcje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 05/2021.

Załączniki

DODANE DO OGŁOSZENIA W OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI Z DN. 2021-05-24

  1. Klauzula informacyjna – Pobierz
  1. Załącznik nr 1 – Pobierz
  1. Załącznik nr 2 – Pobierz
  1. Załącznik nr 3 – Pobierz
  1. Załącznik nr 4 – Pobierz
  1. Zapytanie ofertowe nr 05/2021 – Pobierz

Opis

Przedmiotem zamówienia jest znalezienie punktów newralgicznych i zdefiniowanie obciążeń i punktów krytycznych projektowanego rozwiązania z uwzględnieniem różnych komponentów tzn. że realizacja przedmiotu zamówienia ma polegać na kompleksowej usłudze projektowo-doradczej prowadzącej do stworzenia analizy nieliniowej kompozytów wielowarstwowych w połączeniu z klasycznymi materiałami metalowymi z wykorzystaniem różnych modeli materiałowych (uwzględniających izotropowe, ortotropowe oraz anizotropowe zachowanie materiału) wraz z możliwością zobrazowania dużych przemieszczeń z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych. Usługa powinna polegać na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu analizy strukturalnej 2 koncepcji foteli o strukturze multimateriałowej (połączenie elementów metalowych nośnych ze strukturami kompozytowymi) wraz z weryfikacją co najmniej czterech wybranych stanów obciążenia oraz zdefiniowaniem i analizą mechanizmu pozwalającego na wykonanie zaplanowanych przemieszczeń poszczególnych elementów konstrukcji w rozbiciu na modele globalne oraz lokalne (Submodeling). Szczegółowe informcje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 05/2021.

Link do ogloszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/50202