Zapobiegawcze utrzymanie ruchu w branży kompozytowej. Zastosowanie technologii czyszczenia suchym lodem.

Autor: Karolina Gruss-Kufel

Dla producentów części kompozytowych istotne jest zwiększenie wydajności urządzeń produkcyjnych 
i poprawa jakości wytwarzanych detali. Odpowiednie oprzyrządowanie jest kluczowe dla produkcji dobrej jakości części kompozytowych. Projektowanie oprzyrządowania (form) jest pracochłonne,  wymaga przygotowania odpowiedniego materiału, powłoki oraz doboru środków antyadhezyjnych. Biorąc to pod uwagę nie dziwi fakt, że producenci chcą wydłużyć żywotność stosowanego w produkcji oprzyrządowania. Tradycyjne metody czyszczenia mogą mieć negatywny wpływ na oprzyrządowanie oraz jego powłoki. Jeżeli proces nie przebiega prawidłowo, w trakcie może dojść do zmiany krytycznych wymiarów i uszkodzenia powierzchni. Tu z pomocą przychodzi czyszczenie suchym lodem, które jest bardzo dobrą metodą zapobiegawczą w konserwacji narzędzi, form i maszyn w zakładach produkcyjnych. 

Czym jest suchy lód? 

Zacznijmy od magii, która drzemie w procesie, czyli od suchego lodu. Suchy lód to zwyczajowa nazwa zestalonego dwutlenku węgla (CO2). Jest to gaz naturalnie występujący w środowisku, który wydychamy. Prawie cały dwutlenek węgla do produkcji suchego lodu pochodzi z recyklingu produktów ubocznych niektórych procesów przemysłowych, takich jak rafinacja petrochemiczna, destylacja oraz produkcja amoniaku, gazu ziemnego czy etanolu. 90 proc. suchego lodu używane jest jako medium chłodzące w transporcie, głównie w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Mniejszą ilość stosuje się do czyszczenia. Od formy suchego lodu zależy rodzaj urządzenia, które należy wybrać. Niemniej współcześnie istnieją maszyny wykorzystujące różne formy suchego lodu. Urządzeniem takim jest PCS 60 z serii Aero2 firmy Cold Jet (www.coldjet.com).

Urządzenie czyszczące suchym lodem PCS 60 serii Aero2 

Urządzenie czyszczące suchym lodem PCS 60 serii Aero2 firmy Cold Jet jest obecnie najlepszym rozwiązaniem w zakresie czyszczenia oprzyrządowania dla przetwórców tworzyw sztucznych, bez konieczności schładzania i demontażu, bez ryzyka generowania odpadów, powodowania ścierania lub negatywnego wpływu na środowisko. Zastowanie PCS 60 umożliwia usuwanie wypływek i przebłyszczeń oraz przygotowanie powierzchni przed malowaniem, co dodaje jeszcze więcej wartości do już i tak doskonałego rozwiązania. Opatentowany System Kontroli Cząsteczek (PCS) w maszynie PCS 60 precyzyjnie tnie suchy lód zapewniając 28 wielkości cząsteczek o średnicy od 3 mm do 0,3 mm. Wcześniej, aby oczyścić każde oprzyrządowanie, zakład potrzebował wielu maszyn o różnym stopniu agresji . Obecnie może wykorzystać w tym celu jedną maszynę. PCS 60 jest najbardziej zaawansowanym technologicznie urządzeniem do czyszczenia suchym lodem i przy tym najprostszym w obsłudze. Sterowanie z wykorzystaniem wyświetlacza HMI gwarantuje intuicyjną obsługę, umożliwiając operatorowi łatwy podgląd i kontrolę parametrów czyszczenia oraz ustawień maszyny. Urządzenie posiada programowalne i zabezpieczone hasłem receptury dla danego procesu czyszczenia. Dzięki temu przetwórcy tworzyw sztucznych mogą zapisać takie parametry jak: ciśnienie czyszczenia, wielkość i zakres podawania suchego lodu dla każdej formy osobno. Zapobiega to błędom użytkownika i zapewnia wykorzystanie właściwych parametrów dla każdej aplikacji. Wszystko to za pomocą jednego pokrętła. PCS 60 jest pierwszą maszyną czyszczącą na rynku, w której wdrożono rozwiązania Przemysłu 4.0. Dzięki łączności opartej na Internecie Rzeczy (IoT) można ją skomunikować i zintegrować z całym procesem produkcyjnym w zakładzie.

Czytaj dalej na stronie stronie magazynu Lightweight.pl