XX Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa „Materiały i Technologie Kompozytowe”

Dnia 17.05.2018 odbyła się jubileuszowa XX Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa „Materiały i Technologie Kompozytowe” organizowana przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej. Ideą konferencji, której Polski Klaster Technologii Kompozytowych został partnerem była integracja społeczeństwa naukowego z polskim przemysłem, a w szczególności branżą kompozytową.

XX Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa była doskonałą możliwością poznania młodych przedstawicieli nauki, co stwarza możliwości współpracy Klastra z kardą inżynierską, zarówno w obszarze stażów, jak i pozyskiwania nowych wysokowykwalifikowanychpracowników. W ramach sesji studenci z wielu ośrodków naukowych zarówno krajowych, jak
i zagranicznych prezentowali wyniki swoich prac badawczych. Wygłoszono ponad 60 referatów zarówno w języku polskim i angielskim. Dodatkowo, studenci prezentowali swoje osiągnięcia w formie posterów.

XX Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa była także okazją do spotkania partnerów Klastra w celu zacieśnienia obszarów współpracy pomiędzy podmiotami. Na konferencji nie zabrakło przedstawicieli polskiego przemysłu kompozytowego. Z ramienia organizatorów w konferencji udział brali przedstawiciele Politechniki Śląskiej. Jako sponsor sesji wystąpiła firma New Era Materials Sp. z o.o., prezentując profil swojej działalności. Aktywnym udziałem wykazali się również członkowie Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych reprezentujący różne obszary przemysłu: GUSSTECH Wójcik
A. Kołodziej K. sp.j., Ciech S.A. oraz Atest-Gaz A. M. Pachole sp. j. Dla partnerów Klastra była to także możliwość nawiązania współpracy z podmiotami z innych obszarów przemysłu. Wśród sponsorów można wyróżnić firmy: Sandvik Coromant, Former Toys, Hoppe Wartenberg Prestiż, Anga, czy BHP Protect System.