„Wirtualne Laboratorium” – Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych

Polski Klaster Technologii Kompozytowych stworzył największe wirtualne laboratorium urządzeń przeznaczonych do wytwarzania oraz badania materiałów kompozytowych.

To unikatowe zestawienie maszyn i urządzeń badawczych znajduje się na stronie www.kompozyty.net.

Celem stworzenia wirtualnego laboratorium Partnerów klastra było zebranie a następnie upublicznienie możliwości badawczych poszczególnych jednostek oraz firm współpracujących w ramach klastra.

Urządzenia skatalogowane są w następujących kategoriach:

  • Analiza wytrzymałościowa: do której należą urządzenia oraz oprogramowanie pozwalające na przeprowadzenie analizy wytrzymałościowej elementów kompozytowych
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
  • Badania akustyczne: tutaj zaprezentowano urządzenia pozwalające na przeprowadzenie analiz wykorzystujących wykorzystująca zjawisko rozchodzenia się drgań o częstotliwościach ultradźwiękowych w różnych materiałach
Emisja akustyczna
  • Badania NDT, czyli badania nieniszczące stanowią grupę metod badań (powierzchniowych i objętościowych), które dostarczają informacji o własnościach badanego elementu bez zmiany jego struktury. Stosowane są w takich obszarach jak projektowanie, wytwarzanie i eksploatacja. Celem tych badań jest wykrycie i ocena wad mających charakter nieciągłości materiału, zarówno technologicznych jak i eksploatacyjnych. Tutaj prezentowane są urządzenia przeznaczone do wszelkiego rodzaju badań nieniszczących.
System termografii aktywnej C-CheckIR
  • Badania termiczne wykorzystujące metodę analizy termicznej (TA) dostarczającej szeregu informacji nt. zmian wybranych właściwości substancji pod wpływem zmieniającej się̨ w określony sposób temperatury. Spośród różnych materiałów związki organiczne, zarówno mało- jak i wielkocząsteczkowe, stanowią jedną z najpowszechniej badanych za pomocą metod analizy termicznej grup materiałów. Podstawowe znaczenie dla charakterystyki związków organicznych ma określenie takich ich parametrów termicznych, jak temperatura zeszklenia, topnienia, rozkładu, określonych ubytków masy czy przemian polimorficznych – decydują one często o jakości produktu. Dodatkowo w tej grupie znajdują się wszystkie kamery termowizyjne  
Kamera FLIR
  • Badania wytrzymałościowe dotyczą urządzeń przeznaczonych do badania włókien i żywic, półproduktów (np. oznaczanych jako SMC oraz BMC), właściwości materiału płyt próbnych i próbek oraz elementów konstrukcyjnych. Jak wiadomo próby wytrzymałości przeprowadzane w inżynierii materiałów kompozytowych obejmują bardzo szeroki zakres wymiarów badanych obiektów, poczynając od pojedynczych włókien o średnicy 6−15 mikrometrów i długości kilku milimetrów do wielkogabarytowych elementów o rozmiarach sięgających kilkudziesięciu metrów i masie przekraczającej 10 ton. 
Maszyna wytrzymałościowa Zwick Roell Z250
  • Druk 3D czyli drukowanie przestrzenne – metoda wytwórcza polegająca na nakładaniu materiału budulcowego warstwa po warstwie i jego selektywnym spajaniu, inaczej technika przyrostowa (addytywna) jest zatem odwrotnością techniki ubytkowej (subtraktywnej), gdzie z bryły materiału jest usuwany narzędziami skrawającymi jego naddatek, tworząc w ten sposób docelowy model (czyli np. frezowanie CNC). Tutaj prezentujemy urządzenia i oprogramowanie partnerów Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych przeznaczonych do wytwarzania metodami addytywnymi.
Drukarki SLS
  • Inżynieria odwrotna, zestawienie urządzeń i oprogramowania służących do procesu badania obiektów rzeczywistych poprzez wprowadzenie ich do wirtualnej rzeczywistości – w tym celu wykorzystuje się szereg metod o różnym poziomie zaawansowania. Obecnie najpowszechniej stosowaną techniką jest skanowanie 3D przy użyciu specjalnego oprogramowania CAD, które umożliwia stworzenie uniwersalnego modelu. 
Skaner 3D
  • Urządzenia wytwórcze, w tej obszernej kategorii zaprezentowano urządzenia, które służą do wytwarzania elementów kompozytowych. 
Urządzenia wytwórcze

Urządzenia przedstawione w Wirtualnym Laboratorium Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych należą do członków Klastra i istnieje możliwość ich wykorzystania poprzez bezpośredni kontakt instytucjami do których te urządzenia należą. Klaster umożliwia połączenie zainteresowanych stron oraz dobór odpowiednich urządzeń badawczych do potrzeb,

Zapytanie otrzymane zostanie przekazane do instytucji, w której to urządzenie jest zainstalowane.

Polski Klaster Technologii Kompozytowej w ramach swojej działalności jest w stanie przeprowadzić wszelkie badania i analizy dotyczące komponentów do wytwarzania materiałów kompozytowych, struktur i gotowych elementów kompozytowych. 

Dodatkowo, jeśli partnerzy Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych są zainteresowanie zaprezentowaniem swoich usług również proszeni są o kontakt: kontakt@kompozyty.net