Recenzja książki „Nasycanie ciśnieniowo-próżniowe zszywanych oraz tkanych trójwymiarowo preform z włókna szklanego”

Ostatnio zapoznałem się z monografią „Nasycanie ciśnieniowo-próżniowe zszywanych oraz tkanych trójwymiarowo preform z włókna szklanego” autorstwa Mateusza Kozioła, która dotyczy ciśnieniowych metod formowania laminatów polimer-włókno szklane. Jej przedmiotem jest analiza wielu wybranych czynników determinujących przebieg samych procesów oraz właściwości użytkowe wytworzonych laminatów. Książka ta stanowi interesujące uzupełnienie stanu wiedzy dotyczącej procesów ciśnieniowych o nowe elementy, które w publikowanych dotychczas pracach są pomijane lub analizowane w niewielkim tylko stopniu.

Praca zawiera wprowadzenie do tematu technik ciśnieniowych oraz trójwymiarowego wzmacniania laminatów, a także m.in. zagadnienia takie jak: analiza przebiegu procesów RTM (ang. resin transfer moulding) oraz VARI (ang. vacuum assisted resin infusion) w warunkach laboratoryjnych, wpływ struktury preformy na przebieg nasycania z uwzględnieniem pojęć przesączalności i wchłanialności, wpływ objętości porcji żywicy na przebieg procesu jej sieciowania, wpływ warunków procesu nasycania preform na właściwości użytkowe wytworzonych laminatów i inne. W ramach pracy zawarto także rozdziały przedstawiające uproszczoną analizę numeryczną procesu ciśnieniowego (istotne dla firm wdrażających programy do symulacji ciśnieniowego formowania laminatów) oraz porównawczą analizę ekonomiczną procesów ciśnieniowych w porównaniu z kontaktową metodą formowania wyrobów.

Prezentowane wyniki i analizy stanowią owoc wielu lat obserwacji i eksperymentów prowadzonych przez Autora. Prezentowana treść może być użyteczna dla specjalistów zajmujących się naukowo zagadnieniami mechaniki lub technologii laminatów, dla technologów-praktyków, a także dla studentów kierunków materiałowych i technologicznych.

Ksiazka - kompozyty
Nasycanie ciśnieniowo-próżniowe zszywanych oraz tkanych trójwymiarowo preform z włókna szklanego” autorstwa Mateusza Kozioła

Książkę można zakupić tutaj