Przemysł 4.0 w Małopolsce

Dzięki współpracy z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego chcieliśmy Państwu zaproponować zainteresowanie się tematem Przemysłu 4.0.

Pojęcie Industrie 4.0, stało się synonimem wizji nowej rzeczywistości w przemyśle. W wyniku umiędzynarodowienia określenia pojęcie to przyjęło wersję anglojęzyczną Industry 4.0. W Polsce przyjęła się nazwa Przemysł 4.0. 

Z definicji obecna, czwarta rewolucja przemysłowa, jest terminem opisu technologii oraz zasad funkcjonowania organizacji gospodarczych, które systemowo stosują: 

  1. a) systemy i modelowanie cyberfizyczne, 
  2. b) Internet rzeczy i usług, 
  3. c) możliwości przetwarzania chmurowego. 
  4. d) Internet Wszechrzeczy. 

Czwarta rewolucja przemysłowa oznacza przełomową zmianę w produkcji dóbr. Idea czwartej rewolucji przemysłowej oraz koncepcja P4.0 są już nie tylko przedmiotem debat, ale coraz częściej pojawiają się nawet w mediach przeznaczonych dla szerokiego grona odbiorców. 

Kluczowe komponenty systemowo ujmowanego P4.0 stanowią:

a) Systemy Cyberfizyczne – systemy, w których świat fizyczny, poprzez sensory i moduły wykonawcze, łączy się z wirtualnym światem, w którym następuje przetwarzanie informacji dotyczących świata fizycznego, w oparciu o matematyczne odwzorowanie fizycznych obiektów. 

b) Internet Rzeczy – stanowi dynamiczną globalną sieć fizycznych obiektów, systemów, platform i aplikacji, charakteryzujących się zdolnością do komunikowania oraz dzielenia się inteligencją pomiędzy sobą, zewnętrznym otoczeniem i ludźmi. 

c) Internet Usług – część Internetu reprezentująca usługi i ich funkcjonalność jako komponenty dostarczane przez różnych dostawców, dostępne do wykorzystania na życzenie i charakteryzujące się możliwością integracji wzajemnej. 

d) inteligentne fabryki – inaczej smart factories, traktowane są jako rozwiązanie docelowe. W strukturze inteligentnych fabryk cyberfizyczne systemy monitorują fizyczne procesy, tworzą wirtualne kopie fizycznego świata i podejmują zdecentralizowane decyzje, opierając się na mechanizmach samoorganizacji.  

Tekst i infografika pochodzą ze strony:

Weź udział w webinarze i dowiedz się czy małopolskie firmy są gotowe na rewolucję przemysłową!

gdzie można zapisać się do udziału w webinarze dotyczącym Przemysłu 4.0 w Małopolsce, na który serdecznie zapraszamy.