Projekt „Wodór” – mamy to!

W ostatnich miesiącach Polski Klaster Technologii Kompozytowych działając we współpracy z Małopolską oraz Regionami Lombardią i Słowenią przygotował wniosek projektu pilotażowego „Wodór” w ramach „Inicjatywy Awangarda”.

„Inicjatywa Awangarda” – „Vanguard Initiative” 

Należy wyjaśnić co to jest „Inicjatywa Awangarda” – Vanguard Initiative to stowarzyszenie regionów europejskich, które zobowiązały się do stymulacji wzrostu gospodarczego oraz ilości miejsc pracy poprzez kierowaną przez przemysł współpracę międzyregionalną, współtworzenie i współinwestowanie, w oparciu o inteligentne specjalizacje.

Podstawową działalnością Inicjatywy Awangarda jest realizacja jej Projektów Pilotażowych, które zostały opracowane przy aktywnym udziale klastrów, parków naukowych, instytutów badawczych i uniwersytetów z regionów członkowskich. regionach członkowskich.
Wszystkie Projekty Pilotażowe znajdują się blisko rynku i dlatego mają wysoki potencjał komercyjny. Oznacza to, że Piloty koncentrują się na zastosowaniach na poziomie postprototypowym (> TRL5), z potencjałem do pełnego wdrożenia na rynku w okresie od 3 do 5 lat.

Od momentu rozpoczęcia działalności w 2013 r., Inicjatywa Awangarda została uznana za silny i wpływowy głos na rzecz regionalnej perspektywy przemian przemysłowych. Małopolska, a dzięki temu Polski Klaster Technologii Kompozytowych należy do tej Inicjatywy i dzięki temu może w niej intensywnie pracować.

Projekt pilotażowy „Wodór”

Wniosek jak wskazuje tytuł „wodór” dotyczy szeroko pojętej inicjatywy dotyczącej wodoru i w ramach tego projektu pilotażowego następujące tematy będą realizowane:

 • produkcja wodoru & technologia produkcji, plus standaryzacja
 • dywersyfikacja działalności gospodarczej w kierunku wodoru i komercjalizacja produktów
 • możliwości zastosowania wodoru (mobilność, wykorzystanie energii w gospodarstwach domowych i przemyśle)
 • dystrybucja i eksport wodoru
 • wymagania dotyczące umiejętności w zakresie technologii wodorowych 
 • tworzenie i tłumaczenie wiedzy

Wybór – głosowanie

17 czerwca w Brukseli odbyło się coroczne spotkanie przedstawicieli regionów zrzeszonych w ramach Inicjatywy Awangarda w formule High Level Directors Meeting. W agendzie, oprócz dyskusji dotyczących planów rozwojowych stowarzyszenia czy dalszego wspierania budowy innowacyjnych łańcuchów wartości, znalazł się ważny punkt powiązany z nowym projektem pilotażowym. Podczas głosowania nad przyjęciem propozycji nasz pilot utrzymał 26 z 30 możliwych głosów i został zaakceptowany do realizacji.

REGIONY UCZESTNICZĄCE W PILOTAŻU

 • Lombardia (IT)
 • Małopolska (PL)
 • Słowenia (SLO)
 • Dolna Saksonia, Niemcy
 • Saksonia, Niemcy
 • Norte, Portugalia
 • Gavleborg, Szwecja
 • Aragonia, Hiszpania
 • Asturia, Hiszpania
 • Galicja, Hiszpania
 • Szkocja, Wielka Brytania
 • Walia, Wielka Brytania

Instytuty badawcze, Przemysł, Stowarzyszenia, środowiska akademickie oraz MŚP zaangażowane w realizację celów pilotażu opisanych w regionie propozycji, w tym:

 • Polski Klaster Technologii Kompozytowych, Małopolska, Polska
 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Małopolska, Polska
 • Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk, Małopolska, Polska
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Małopolska, Polska
 • GoFar Sp. z o. o., Małopolska, Polska
 • Carbon Design Sp. z o. o. Małopolska, Polska
 • South Poland Cleantech Cluster, Małopolska, Polska
 • Krakowski Park Technologiczny, Małopolska Polska
 • Narodowy Instytut Chemii, Ljubljana, Słowenia
 • Strategiczny łańcuch wartości dla gospodarki cyrkularnej, Słowenia
 • GP sistemi, Ljubljana, Słowenia 
 • RSE SpA – Ricerca sul Sistema Energetico, Mediolan, Włochy
 • Centro Nazionale delle Ricerche (CNR) – Włochy
 • Politecnico di Milano, Mediolan, Włochy
 • Simplifhy SB srl, Mediolan, Włochy
 • Bono Energia – Gruppo CANNON S.p.A., Włochy
 • Uniwersytet degli Studi di Brescia, Grupa Technologii Energetycznych (ERGO), Włochy
 • Uniwersytet degli Studi di Milano-Bicocca, Mediolan, Włochy
 • Technische Universität Dresden, Saksonia, Niemcy
 • ENSO Energie Sachsen Ost, DREWAG – Stadtwerke Dresden, Niemcy
 • MOBINOV – Cluster Automóvel Portugal, Porto, Portugalia
 • Energylab Technology, Vigo, Hiszpania
 • Indominus Advanced Solutions, Vigo, Hiszpania
 • Centrum Technologii Morskich, Vigo, Hiszpania
 • Uniwersytet w Vigo, Vigo, Hiszpania
 • Sandbacka Science Park, Gavleborg, Szwecja
 • Uniwersytet w Gävle. Gavleborg, Szwecja
 • Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH, Saksonia, Niemcy
 • East4D GmbH, Saksonia, Niemcy
 • Herone GmbH, Saksonia, Niemcy
 • Leichtbau-Zentrum Sachsen GmbH, Saksonia, Niemcy

Wszystkich Partnerów i członków zainteresowanych udziałem w projekcie pilotażowym zapraszamy do kontaktu. Zainteresowanym wyślemy wniosek