Projekt Amulet

W imieniu niemieckiego klastra partnerskiego Merge oraz Bydgoskiego Klastra Przemysłowego Doliny Narzędziowej pragniemy zaprosić Państwa członków do udziału w konkursie na dofinansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach projektu AMULET, który wpisuje się w specyfikę działań Państwa organizacji. Termin składania wniosków został wydłużony do 20 lipca br., dodatkowo organizujemy sesję B2B, aby wspomóc MŚP w stworzeniu konsorcjum i aplikowaniu do konkursu.

Celem projektu „Advanced Materials & manufacturing United for LightwEighT” (AMULET) finansowanego z programu UE Horyzont2020  jest tworzenie nowych łańcuchów wartości poprzez wspieranie zastosowania zaawansowanych lekkich materiałów: stopów metali lekkich, kompozytów z osnową ceramiczną oraz kompozytów polimerowych w czterech sektorach przemysłu: motoryzacyjnym, lotniczym, energetycznym i budowlanym. AMULET ma za zadanie wykorzystać potencjał innowacyjny małych i średnich przedsiębiorstw poprzez międzysektorową, międzyregionalną wymianę wiedzy.

W ramach projektu AMULET ogłoszono konkurs, którego celem jest stworzenie przez MŚP projektów demonstracyjnych B+R ukierunkowanych na wyzwania branżowe ogłoszone w ramach projektu, związane z implementacją zaawansowanych materiałów lekkich w motoryzacji, lotnictwie, energetyce i budownictwie, na realizację których konsorcja MŚP otrzymają dofinansowanie do 120 000 €!

Pierwszy konkurs został wydłużony – termin składania wniosków upływa 20 lipca 2022! Zgłoszenia odbywają się na stronie: https://amulet-h2020.fundingbox.com

W celu umożliwienia jak największej ilości MŚP aplikowania do konkursu, konsorcjum projektu AMULET organizuje sesję B2B, aby wesprzeć potencjalnych aplikantów w znalezieniu partnerów i stworzeniu wniosku projektowego.

Kiedy? 7 lipca 2022 roku o godzinie 10:00 CEST.

Wydarzenie organizowane jest w języku angielskim.