Polski Klaster Technologii Kompozytowych wśród sponsorów XXI Międzynarodowej Studenckiej Sesji Naukowej – autor Mateusz Kozioł

c

W dniu 16.05.2019 r. na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach odbyła się XXI Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa. Jest to konferencja naukowa skierowana do studentów oraz doktorantów, połączona z konkursem wiedzy technicznej skierowanym do młodzieży szkolnej. Organizatorem Sesji jest Studenckie Koło Naukowe Mater-Tech działające na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej. W tegorocznym wydarzeniu wzięło udział ponad 80 uczestników. Wystąpienia dotyczyły inżynierii materiałowej i technologii materiałowych oraz licznych zagadnień pokrewnych, jak inżynieria produkcji, metalurgia, chemia, innowacyjne materiały paliwowe. Wzorem lat poprzednich, tegoroczna edycja Sesji wypadła bardzo dobrze i potwierdziła – zarówno pod względem frekwencji, jak i organizacji – wysoki poziom oraz prestiż cyklu. 

Międzynarodowa Sesja Studencka jest wydarzeniem typu non-profit (brak wynagrodzeń dla organizatorów) i nie wiąże się z żadnymi opłatami ze strony uczestników. Organizatorzy zapewniają obsługę związaną z konferencją, materiały konferencyjne, nagrody, obiad oraz noclegi dla uczestników z dalszych destynacji. Jedynym kosztem ze strony uczestnika jest koszt dojazdu do Katowic. Wobec powyższego, fundamentalną rolę w organizowaniu Sesji zajmują sponsorzy, dzięki którym jest ono wogóle możliwe. Sponsorzy, w zamian za wsparcie, są zapraszani do wygłaszania podczas Sesji wykładów prezentujących działalność ich firm. Na maj przyszłego roku planowana jest już kolejna edycja Sesji, na którą wszystkich serdecznie zapraszamy.