Nowy numer magazynu Lightweight.pl

W związku ze zbliżającymi się Targami KOMPOZYT-EXPO® w dniach 28 i 29 września 2022 r. w Krakowie, czasopismo Lightweight przygotowało dedykowaną ofertę na możliwość opublikowania artykułów w czasopiśmie jak również reklam.

Czasopismo będzie dystrybuowane na targach !

Koszt publikacji artykułów określono w dołączonej ofercie.

Oferta specjalna dotyczy prelegentów KOMPOZYT-EXPO®, którzy mają możliwość przesłania tekstu do 1800 znaków ze spacjami (1 strona + grafiki) i opublikowania go bezpłatnie w dedykowanej sekcji czasopisma.

Czas nadesłania tekstów mija 8 września.

Czasopismo będzie dystrybuowane na targach, ponadto dostępne w wersji on-line na stronie lightweight.pl.

Ostatni numer można pobrać tutaj.

Propozycje tekstów oraz materiałów reklamowych proszę nadsyłać na adres: redakcja@atwydawnictwo.pl