InnoTrans – wizyta PKTK

w dniach 20-23 września 2022 odbyły się w targi InnoTrans.

InnoTrans to wiodące międzynarodowe targi techniki transportowej, które odbywają się co dwa lata w Berlinie. Podzielone na pięć segmentów targowych: technika kolejowa, infrastruktura kolejowa, transport publiczny, wyposażenie wnętrz i budowa tuneli.

W trakcie targów odwiedziliśmy członków Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych, oraz prowadziliśmy rozmowy na temat współpracy i przyszłych wspólnych projektów z Francuskim klastrem I-Trans. W rozmowie uczestniczyli również przedstawiciele klastra niemieckiego Composites United e.V.