Kompozyty wysokotemperaturowe z odpornością ogniową i Tg 435°C – do testów

Zywica wysokotemperaturowa

Żywica ftalonitrylowa, o nazwie AZKLM 0301 należy do rodziny żywic termoutwardzalnych  przewidzianych do naprawdę wymagających zastosowań. Charakteryzuje się niesamowitą odpornością  ogniową, co przekłada się na podobne właściwości kompozytów ftalonitrylowo-węglowych i ftalonitrylowo-szklanych. Nie ma konkurencji na rynku!

Stosowana głównie w przemyśle lotniczym, okrętowym i wojskowym.

Ftalonitryl otwiera wiele nowych możliwości, w których znane systemy nie dają rady!

Główne zalety:

 • Zachowanie właściwości mechanicznych w zakresie temperatur 300-400°C
 • Topienie żywicy w temperaturze pomiędzy 130-240°C.
 • Kompozyty ftalonitrylowe są materiałami samogasnącymi o bardzo niskiej emisji gazów toksycznych.
 • Niska lepkość stopionej żywicy i większe okno przetwórcze ułatwia wytwarzanie  grubych elementów kompozytowych.
 • Kompozyt węglowo-ftalonitrylowy po utwardzeniu uzyskuje gęstość 1,57 g/cm3
komozyty wysokotemperaturowe

Właściwości żywicy utwardzonej w temp. 375 °C:

 • wytrzymałość na zginanie, w zginaniu 3-punktowym: 100 MPa
 • temperatura zeszklenia (Tg): 435°C
 • absorpcja wilgoci (54 h przy 60°C wody): 1,5%.
 • gęstość: 1.33 g/cm3
 • lepkość < 50 cps w temperaturze 150°C
 • Czas życia w temperaturze 130°C – 3 godziny.
 • Współczynnik rozszerzalności cieplnej (CTE) 35 X 10-6 K-1
DSC (nieusieciowany)
Przytrzymanie przez 1 minutę w temperaturze 30°C.
Ciepło od 30°C do 400°C przy 10°C/min.

DSC (Usieciowany)
Dosieciowywany po utwardzeniu w temperaturze od 375°C do 550°C przy 10°C/min

Jeśli ktoś jest zainteresowany próbkami skontaktuj się z nami