Kompozyty w lotnictwie pasażerskim

Przemysł lotniczy generuje około 2% wszystkich emisji Co2 powodowanych przez człowieka i 12% emisji emitowanych przez przemysł transportowy. W dniu 6 marca 2017 roku 36-państwowa Rada ICAO przyjęła nowy standard emisji CO2 przez samoloty, który ma ograniczyć wpływ emisji gazów cieplarnianych przez lotnictwo na globalny klimat poprzez nakazanie zwiększenia wydajności dla nowych samolotów. Będzie ona wymagała średnio 4% redukcji zużycia paliwa przelotowego przez nowe samoloty począwszy od 2028 roku w porównaniu do 2015 roku.

Niska efektywność paliwowa uderza w linie lotnicze z podwójną siłą. Po pierwsze, większe zużycie paliwa prowadzi do większej emisji gazów cieplarnianych i przyczynia się do globalnego ocieplenia. Po drugie, wyższe zużycie paliwa prowadzi do wyższych kosztów, które już teraz stanowią najwyższy składnik kosztów operacyjnych linii lotniczych. Producenci samolotów od zawsze dążyli do zwiększenia wydajności pod względem wykorzystania paliwa. Teraz to prawo, jak również konkurencyjna branża, nakazuje takie ulepszenia.