Innowacje w Kompozytach Polimerowych: Wizja TMBK Partners

Cały artykuł, oferta w magazynie branżowym Lightweight

Firma TMBK Partners Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem klasyfikowanym jako MŚP, które skupia się na dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań dla producentów kompozytów polimerowych. Jej celem jest wprowadzanie nowych funkcjonalności, które mają potencjał rozszerzyć zastosowanie tych kompozytów i tym samym podnieść ich wartość na rynku. Specjalizuje się w oferowaniu usług dostosowanych do opracowywania warunków przetwarzania i testowania, w szczególności dla tworzyw sztucznych z dodatkiem wypełniaczy, w tym nanowypełniaczy. Jej aktywne zaangażowanie w europejskie projekty badawcze daje firmie bezpośredni dostęp do najnowocześniejszych technologii i innowacyjnych rozwiązań produktowych w sektorze.

dodatkowe informacje na Wodorowe.Info