Open Access

Nasza biblioteka – Open access – otwarta baza danych artykułów i prezentacji dotyczących  nowoczesnych materiałów kompozytowych

Our Open Access library – an open database of articles and presentations on advanced composite materials

W bazie „open access” zgromadzimy ciekawe artykuły dotyczące materiałów kompozytowych (ceramicznych, polimerowych i metalowych) oraz ich zastosowań w wielu aspektach życia. Tutaj również znajdują się materiały, które bezpośrednio nie dotyczą kompozytów, ale z pewnością mogą zostać przez Państwa wykorzystane.

Nasi recenzenci:

  1. Dr hab. inż. Anna Boczkowska
  2. Dr.-Ing. Albert Langkamp

  1. Dr Andrzej Czulak – Politereftalan etylenu (PET): produkcja, cena, rynek i jego właściwości – opracowanie
  2. Prof. Dr.-Ing. W.Hufenbach, Prof. Dr.-Ing. M.Gude, Dr.-Ing. A.Czulak, Dipl.-Ing. M.Kretschmann – Development and implementation of an automatic integration system for fibre optic sensors in the braiding process – with the objective of on-line-monitoring of composite structures
  3. Dr Andrzej Czulak – Kompozyty wytwarzane metodą wyplatania
  4. Dr Arch. Dariusz Kronowski –Design w Kompozytach
  5. Mgr Bartosz  Hekner, Prof. Jerzy Myalski –Przestrzenne struktury szkieletowe – innowacyjna forma wzmocnienia w kompozytach
  6. Ingo Karb, Compositence GmbH – Additive manufacturing of tailored stacks / blanks based on ud – tapes
  7. Prof. Simon Gluzman, Prof. Vladimir Mityushev – Neoclassical theory of composites