3. Konferencja CLICK-WATCH-TALK KOMPOZYT-EXPO 3.0 [18 -19 listopada 2021]

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić do udziału w 3. edycji konferencji online CLICK-WATCH-TALK KOMPOZYT-EXPO® 3.0 dla branży materiałów kompozytowych, którą organizujemy 18 i 19 listopada 2021 wspólnie z Polskim Klastrem Technologii Kompozytowych oraz Wydziałem Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, pod patronatem Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Sekcja Materiałów Niemetalowych oraz Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych.  

Kolejny raz zapraszamy do wirtualnej przestrzeni, gdzie nasi Goście zaprezentują wyniki swoich badań, produkty oraz usługi. Podczas ostatniej edycji gościliśmy 20 prelegentów oraz ponad 600 słuchaczy z Polski i zagranicy. 

Poniżej przedstawiam harmonogram spotkań: 

18.11.2021 r. [czwartek]

1. Biokompozyty do zastosowania w technice – wykład wprowadzający wygłosi prof. dr hab. inż. Andrzej Błędzki – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN, Sekcja Materiałów Niemetalowych, Członek Rady Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych. Prezentacje firm – Ekotex Sp. z o.o., UTC – Rolls-Royce University Technology Centre „Lightweight Structure and Materials and Robust Design”.                                

2. Kompozyty w budownictwie – moderatorem bloku będzie dr Andrzej Czulak – Polski Klaster Technologii Kompozytowych, Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN, Sekcja Materiałów Niemetalowych.

Novel carbon fibre reinforcements for sustainable and economic use in the construction industry – Dr.-Ing. Mike Thieme, Dipl.-Ing. Daniel Wohlfahrt, M.Sc. Robert Kraft, Prof. Dr.-Ing. habil. Robert Böhm – wykład wprowadzający, TU Dresden.

19.11.2021 r. [piątek]

1. Metody badań i certyfikacji kompozytów, moderowany przez dr hab. inż. Annę J. Dolatę/prof. PŚ – Wydział Inżynierii Materiałowej | Katedra Zaawansowanych Materiałów i Technologii Politechnika Śląska, Prezes Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych, Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN, Sekcja Materiałów Niemetalowych, Członek Rady Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych. 

Wykład wprowadzający wygłosi dr inż. Aleksandra Bogdan-Włodek – Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o. o. Prezentacje: Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba, EC TEST Systems Sp. z o. o., „SHIM-POL A.M. Borzymowski” E.Borzymowska-Reszka, A.Reszka Sp.j., Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

2. Infuzja jako metoda wytwarzania kompozytów wielkogabarytowych, poprowadzi prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska – Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN, Sekcja Materiałów Niemetalowych, Członek Rady Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych. 

Challenges in processing of Snap-Cure Systems by infusion processes – Rafał Stanik – Technische Universität Dresden | TUD – wykład wprowadzający, Baltazar Kompozyty Sp. z o.o, Milar Sp. z o.o.