21. Kompozyty Teoria i Praktyka 2017

Zdjęcie sesji z konferencji Kompozyty-Teoria i Praktyka 2017

Właśnie dobiegła końca 21. Konferencja Naukowa „Kompozyty – Teoria i Praktyka” organizowana corocznie przez Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych (PTMK). Jak co roku gościło na niej nie tylko wielu naukowców polskiego świata nauki, ale również byli obecni przedstawiciele kilku uczelni zagranicznych np. z Niemiec i Rumuni. Pojawiło się również kilku przedstawicieli przemysłu związanego z kompozytami, to znaczy firmy dostarczające sprzęt badawczy, producenci żywic i preimpregnowanych materiałów włóknistych (New Era Materials Sp. z o.o.) jak również gotowych elementów kompozytowych (Roma Sp. z o.o., TAPS Sp. z o.o.). Podczas sesji przedstawiono wiele ciekawych prezentacji, w których można dostrzec trend zacieśniania się współpracy pomiędzy praktyką i teorią z zakresu materiałów kompozytowych ceramicznych, polimerowych i metalowych. W trakcie konferencji odbyły się gorące dyskusje w kuluarach pozwalające nie tylko na poszerzenie wiedzy z zakresu modelowania, projektowania i badania materiałów kompozytowych uczestników, ale również na nawiązanie ciekawych znajomości pozwalających na przygotowanie przyszłych wspólnych projektów badawczych. Konferencja również obfitowała w promocję nowych pozycji literaturowych dotyczących materiałów kompozytowych a w szczególności książkę Pani Prof. Anny Boczkowskiej p.t. „Kompozyty i techniki ich wytwarzania” oraz Pana Prof. Andrzej Katunin p.t. „Diagnostic of composite structures using wavelets” do zakupu których serdecznie zapraszamy.

Kompozyty - książka
Kompozyty i techniki ich wytwarzania
Kompozyty - książka
Diagnostic of composite structures using wavelets

Na koniec należy dodać, że większość wygłoszonych prezentacji, zostanie opublikowana w postaci artykułów w tegorocznych zeszytach Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych.