20te Miedzynarodowe Sympozjum Kompozytowe w Dreźnie

20th International Dresden Lightweight Engineering Symposium - International Dresden Lightweight Engineering Symposium 2016-03-31 10-42-05

Już po raz kolejny w Dreźnie, Institut fur Leichtbau und Kuststofftechnik (ILK) – Technische Uniwersitat Dresden organizuje konferencję połączoną z targami dotyczącymi materiałów kompozytowych o nazwie „International Dresden Lightweight Engineering Symposium”.

które odbędzie się w dniach

09/10 czerwca 2016 roku w Dreźnie

tradycyjnie już w Hygiene-Museum.

Jak co roku będzie można zapoznać się z aktualnym stanem wiedzy dotyczącej nowoczesnych materiałów kompozytowych oraz wziąć udział w interdyscyplinarnych dyskusjach poświęconych rozwojowi techologii materiałów i konstrukcji lekkich na rynkach międzynarodowych.

Dzięki o ciągle rozwijającej się współpracy pomiędzy Polską a Chinami w zakresie projektowania, wytwarzania oraz badania struktur kompozytowych, w tym roku

partnerem Sympozjum są Chiny.